Dongeradeel kaatspartij te Anjum succesvol verlopen

12 jul

Zaterdag 10 juli kon de Kaatsfederatie Dongeradeel na 2 jr weer haar traditionele partij organiseren.


Dit ism kaatsvereniging Klaas Thomas te Anjum, waar de vrijwilligers de vele perken weer hadden klaar gelegd. Om 09:00 uur werden de eerste ballen geslagen door 3 jeugd categorieën met in totaal 64 deelnemers.
De zes tweetallen bij de welpen meisjes kaatsten zeer sportief om de prijzen, 3e pr was voor Yellina Tilma Hantum en Sanna Haaksma Dokkum, 2e pr voor Anne Elle Wiersma Anjum en Renske de Jong Ee, die in de finale hun meerdere moesten erkennen in Doutzen Wijtsma Lioessens en Melissa Hardholt die de kransen kregen om gehangen. Bij de welpen jongens 4 partuur, na felle en spannende partijen waar in de laatste omloop nog alles mogelijk was, ging de 2e pr naar Pieter Meindertsma Oosternijkerk, die samen met kabouter Jorrit Hardholt uit Dokkum prachtig hebben gekaatst. De 1e pr was voor het complete en goed kaatsende partuur Esger Ozenga Morra en Harke Slagman Morra. Bij de pupillen meisjes 8 tweetallen op de lijst die via een winnaars en verliezers ronde de prijzen moesten verdelen. De verliezers ronde werd gewonnen dor Marrit de Jong Ee, Hilde Pauzenga Nes. De 2e pr in de winnaars ronde was voor Tiny Fokkens de Falom, Lyanne Jongsma Damwald, de kransen gingen naar Nynke vd Leest Lioessens, en Marije Keegstra Nes.
De deelname bij de pupillen jongens had wat meer gemogen, toch hebben de 7 deelnemers er een mooie partij van gemaakt, Reinder vd Woude Hantumeruitburen en Thymen Damstra Driesum kregen verdiend de kransen om gehangen.
Bij de schoolmeisjes 4 part waarna een spannende strijd met gelijke eersten voor de 2e pr naar Nynke Keegstra Nes en Jolanda Bandstra Anjum ging, dit omdat zij minder tegen eersten hadden dan part 2 Lolkje, Gelbrich en Fiannah. De 1e pr ging met 2 eersten evrschil naar Richtje Bandstra Oosternijkerk, Tineke Pauzenga Ee, Femke Bouma Anjum.
De schooljongens kaatsen met 4 part ook een comp, hier ging de 2e pr met 1 eerst verschil met part 3 naar Mient Schregardus Dokkum en Yme Hille Postma Hantum. Het drietal Martijn Mossel Rinsumageest, Jetse Miedema Ternaard en Jorik Wielstra Damwald, won alle 3 partijen en kregen de kransen omgehangen. Bij de prijs uitreiking werden de regionale ondernemers die deze partij sponsorden bedankt met een groot applaus.

Na een super snelle veldleg actie konden s’middags de Heren en Dames senioren om 14:00 uur los. Hier 31 deelnemers waar bij de dames ook 2 deelneemsters uit Harlingen en Midlum, dit dankzij de nieuwe werkwijze mbt de wedstrijdlijst en opgave via de KNKB site. Bij de dames wonnen Hanneke Botma, Holwerd samen met Nynke Agema, Midlum met een eerst verschil de 2e pr, de 1e pr ging na 3 gewonnen partijen naar Hilde Seepma, Damwoude en Eline Koree, Anjum.  De heren A kaatsen met 4 tweetallen om de kransen, hier was wat kracht verschil, toch rolde er een spannende en goede finale uit waar Wiebe Wessel Bos, Dokkum, en Wiebe Dijkstra, Anjum, toch hun meerdere moesten erkennen op de stand 5-5 2-6 in Sip Jaap Bos Dokkum en Bouwe Stiemsma Lioessens die de kransen mee mochten nemen.
Bij de Heren B 6 part op de lijst, langdurende partijen, vaak 6-6 in het eerst en 5-5 aan de telegraaf gaven aan dat de parturen mooi geloot waren. Mede als gevolg hiervan ontstonden hierdoor na de 2e omloop wat fysieke problemen bij de kaatsers, duidelijk dat het seizoen en de training nog maar net was begonnen. De 3e pr was voor Willem Elzinga Dokkum, Sjoerd Sonnema Anjum, en Meindert de Jong Ee.  De finale tussen Waatze de Vries Ternaard, Harald Wiersma Metslawier, en Stephan Overkempe Dokkum. Tegen Jan Braaksma Kollum, Siemen Zeilenga Peasens en Bauke Toren Hantum werd een ware thriller. Om en om werden de eersten verkaatst, pas om 19:55 uur viel de laatste slag op de stand 5-5  6-6 waar Stephan helaas de bal kwaad sloeg. Hierdoor Kregen Jan, Siemen en Bauke de kransen om en de mooie gesponsorde prijzen van slagerij Menno Hoekstra uitgereikt.