GESLAAGD SCHOOLKAATSTOERNOOI NOARDEAST-FRYSLAN

29 mei

Op woensdagmiddag 25 mei kon het schoolkaatstoernooi van de gemeente Noardeast-Fryslân na 3 jaar eindelijk weer plaatsvinden. Er hadden zich voor deze dag maar liefst 22 parturen aangemeld, afkomstig van 10 verschillende scholen.

Bij de jongens stonden er 11 parturen op de lijst, die een winnaars- en verliezersronde speelden. Het partuur van CBS De Griffel uit Morra-Lioessens: Harke Slagman, Jente Hoekstra en Marwin Boonstra won al hun partijen en ontvingen zo de 1e prijs en de kransen. Zij mochten ook de wisselbeker meenemen naar hun school. De tweede prijs was voor het partuur van CBS De Eker uit Anjum: Jelle Rosier, Matthijs Dijkstra en Mervin Koree en de 3e prijs ging naar het partuur van De Tijstream uit Holwerd met Dani Bakker, Ruben van Slooten en Johan Willem Ferwerda.

De verliezersronde werd gewonnen door het team van de Wrâldwizer met Pieter Meindersma, Wiebe Geart Dijkstra en Lars Dijck, die in de finale wonnen van het partuur van CBS De Welle uit Burdaard met Hein Akkerman, Grada de Boer en Yannick Reitsma.

Bij de meisjes hadden zich ook 11 parturen aangemeld, die eveneens een winnaars- en een verliezersronde verkaatsten. De 1e prijs met de wisselbeker werd een prooi voor het partuur

van CBS Wrâldwizer uit Oosternijkerk: Anne Lynn Keegstra, Fenna Koster en Rianne Kooistra kregen de kransen omgehangen. De 2e prijs was hier voor de meisje van CBS De Griffel: Sietske Marije Westra, Doutzen Wijtsma en Tessa Wouda, die in een spannende finale uiteindelijk het onderspit moesten delven. De 3e prijs ging naar het nog jonge partuur van CBS De Gearing uit Ee: Jantine Prins, Antje Jeltje Mossel en Gerieke Mulder.

De verliezersronde werd hier gewonnen door het team van de Eben Haëzer uit Dokkum met Dylana Bloem, Marith Postma en Alberta Boelens die in de finale de baas waren over het partuur van De Tijstream met Reina van der Meulen, Jolijn Ferwerda en Ismay Olivier.

De winnaars van deze gemeentelijke schoolkaatswedstrijden mogen ook deelnemen aan het provinciale kampioenschap dat op 8 juni op de ‘heilige grond’ van het Sjûkelân te Franeker zal plaatsvinden. We wensen hen daarbij veel succes!

Hieronder de meegestuurde foto met alle prijswinnaars.