Morra-Lioessens en Ternaard winnaars Dorpenpartij Federatie Dongeradeel.

13 jan

Afgelopen zaterdag werd de jaarlijkse dorpenpartij verkaatst in de Ynzet te Holwerd.

Sponsor van deze partij was zoals de voorgaande jaren Restaurant Land- en Zeezicht.

Bij de dames stonder er 3 parturen op de lijst maar helaas door ziekte verviel er een partuur.

De Dames parturen Ternaard en Anjum hebben in de eerste omloop om de wisselbeker gekaatst. In een spannende partij van 5-4, 6-4 won Ternaard deze partij .

Na deze omloop zijn de dames door elkaar geloot en zijn er nog 2 omlopen gekaatst.

In de B klasse was er een mooie lijst met 6 parturen.

De parturen Paesens-Moddergat en Morra-Lioessens 3 kaatsten om de 3e prijs, partuur Paesens-Moddergat won dit met 5-3-6-0.

In de finale kaatsten de parturen Morra-Lioessens 1 tegen Brantgum. Brantgum kon tegen het sterke partuur van Morra-Lioessens niet genoeg weerstand bieden waardoor de finale met 5-2 werd gewonnen door Morra Lioessens 1.

De uitslagen:

Dames 1e prijs dorpenpartij

Ternaard met de kaatsters Metsje Zijlstra, Marrit Roorda en Gryte Hoekstra.

Dames door elkaar loten.

Metsje Zijlstra 21 punten

Nynke de Vries 18 punten

Gryte Hoekstra 17 punten.

Heren B-klasse

1e prijs

Lioessens 1, Adol Braaksma,Johan Dijkstra, Tjeerd Jan Boomsma

2e prijs

Brantgum, Durk-Pieter Hiemstra,Sjolle van der Schaaf, Nico Timmermans.

3e Prijs

Paesens-Moddergat, Siemen Zeilinga, Thomas Prins, Marten Groen.