Prijswinnaars DSD-Partij

28 aug

Heren; 1e prijs Jordy Mossel, Harald Wiersma en Jeroen Boonstra
2e prijs: Bouwe Stiemsma, Adol Braaksma en Jelmer Elzinga.

Dames: 1e prijs Mellanie vd Mossel, Hanneke Botma en Antsje de Vries
2e prijs Gryte Hoekstra, Gerjanne Visser en Petra Feenstra