Spannende DSD-federatiepartij in Morra-Lioessens, slotwedstrijd

13 sep

Spannende DSD-federatiepartij in Morra-Lioessens.

Afgelopen zaterdag was het weer tijd voor de slotwedstrijd van het federatiekaatsen, de dag dat de prijzen in het Weidenaarsklassement worden verdeelt.

Bij de dames hadden zich 4 parturen opgegeven. Dit betekende dat hier competitie-gekaatst ging worden. Hier was de 1e prijs voor Margriet Wijtsma, Nynke Dijkstra en Gryte Hoekstra.

2

De 2e prijs werd gewonnen door Hilde Seepma en Johanna Bos.

naamloos

In de B-klas waren er 6 parturen, hier werd in 2 poules gekaatst. Hier ging de finale tussen het partuur van Wiebe Westra, Sytze Aagtjes en Dirk Pieter vd Schaaf tegen het partuur van Douwe Wierstra, Jan Jippe Holwerda en Thomas Prins. Uiteindelijk werd de finale gewonnen door het partuur van Wiebe Westra. Verder was er nog een 3e prijs voor het partuur van Waatze de Vries, Oene vd Woude en Durk Pieter Hiemstra.

6 5 8

In de A-klas hadden zich 12 kaatsers opgegeven, wat resulteerde in 4 parturen. Hier werd dus ook gecompetie-kaatst. Doordat het partuur van Wilbert Hiemstra, Jan Jacob Klimstra en Germ Hein Wijtsma al hun partijen wisten te winnen, wonnen zij terecht de krans. De 2e prijs hier was voor het partuur van Bouwe Stiemsma, Meindert Lieuwe Jansma en Jacob Lei.

4 3

10