Sportdag 14 juli 2018

2 jul

Voor de sportdag is het niet mogelijk om zich via de website op te geven, dit dient te gebeuren bij de vereniging van het dorp/stad waarvoor wordt gekaatst. De vereniging stuurt de aanmelding uiterlijk maandag 9 juli voor 19.00 uur naar de secretaris van de Federatie Dongeradeel. 

De sportdag is een dorpenpartij, wanneer formeren binnen het dorp niet mogelijk is, dan mag er binnen de afdeling een partuur gevormd worden, wanneer ook dit niet lukt dan kan er gekaatst worden met een kaats(t)er die in het dorp geboren en getogen is, maar hier nu niet meer woont.

Voor de sportdag en de vrije formatiewedstrijden geld bovendien dat wanneer het geformeerde partuur uit minimaal 1 A kaatser bestaat het partuur dient uit te komen in de A klasse.