Uitslag 1 september Niawier

4 sep

Kaatsfederatie Dongeradeel kaatst in Niawier.

Niawier. Zaterdag stond al weer de 11e wedstrijd op het programma van de kaatsfederatie Dongeradeel, meetellend voor het klassement. Sponsor van deze wedstrijd was Loon- en verhuurbedrijf W. Turkstra uit Niawier. Er kon gekaatst worden onder werkelijk perfecte weersomstandigheden.

De deelname viel helaas tegen. Alleen de heren B-klasse en de jeugd van 14-16 kaatsten deze middag.

Bij de jeugd 14-16 jaar stonden 4 parturen op de lijst. Na twee omlopen kaatsen waren er twee parturen die twee keer hadden gewonnen. Dit waren de parturen Lysanne, Sjoerd en Jordy en het partuur Aljantine en Antje. Eerstgenoemd partuur won deze wedstrijd overtuigend met 5-1 (6-4).

Bij de heren B klasse stonden ook 4 parturen op de lijst. De eerste omloop gingen gelijk beide wedstrijden tot een stand 5-5, dus dat beloofde een mooie kaatsmiddag te worden. Na de tweede omloop, met weer een 5-5 op de telegraaf waren er nog 3 parturen die de kransen konden winnen. Het partuur Marten, Jan Pieter en Durk Pieter hadden de beste papieren, zij hadden twee overwinningen. Zij speelden hun laatste wedstrijd tegen het partuur Waatze, Harald en Magchiel. Het eerstgenoemd partuur won ook hun laatste wedstrijd waardoor zij de terechte winnaar werden. Het partuur Willem, Hendrik en Pieter werden tweede met 19 vooreersten.

Volgende week word de laatste kaatswedstrijd van de kaatsfederatie Dongeradeel gehouden in Morra. Dan zal ook bekend zijn welke kaatsers de diverse klassementen bij de senioren en de jeugd 14-16 hebben gewonnen.

Uitslagen

Jeugd 14-16 jaar
1 Lysanne Koree (Anjum), Sjoerd Vlasman (Ternaard) en Jordy Mossel (Rinsumageest)
2 Aljantine Holtewes (Niawier) en Antje de Vries (Anjum)

Heren B klas
1 Marten Groen (Paesens), Jan Pieter Hovinga (Anjum) en Durk Pieter Hiemstra (Brantgum)
2 Willem Elzinga (Dokkum), Hendrik Hijlkema (Hantum) en Pieter Visser (Paesens)