Uitslag Dongeradeel zaalkaatsen

28 jan

Anjum en Morra-Lioessens winnen Dongeradeel zaalkaatspartij te Holwerd

Onder grote publieke belangstelling werd afgelopen zaterdag 27 januari de jaarlijkse Dongeradeel afdelings-zaalkaatspartij georganiseerd door de kaatsfederatie Dongeradeel. Dit jaar, net zoals het afgelopen decennia, mag de federatie weer rekenen op de steun van vaste sponsor van Café Restaurant Land- en Zeezicht te Holwerd.

Voor deze middag waren er 5 heren afdelings-parturen en 4 parturen bij de dames-categorie die zich hadden opgegeven. Beide categorieën verkaatsten een competitie.

Bij de dames werd direct de kracht van het partuur van Anjum zichtbaar, in de eerste omloop wisten zij het complete partuur van Holwerd te verslaan met maar twee eersten tegen. Nes verloor nipt met 5 om 4 tegen Ternaard. In tweede omloop wist Anjum ruim te winnen van Nes met 5 om 1 en Holwerd won met 5-5 tegen Ternaard. In de 3e omloop ging de zegetocht van Anjum verder, Ternaard had geen weerwoord en verloop zonder een eerst aan de telegraaf te krijgen. Hierdoor wisten de dames van Anjum de wisselbeker wederom mee te nemen naar Anjum. Door de winst van Holwerd op Nes wisten de ‘toekomstige aan-zee-bewoonsters’ hiermee de 2e prijs te winnen.

De heren kaatsers mochten door het competitieverband net zoals de dames tegen elke tegenstander kaatsen. Dat deze formule uitermate spannend en ook verrassende uitslagen kan geven bleek vandaag eens te meer. Na 3 verkaatste omlopen, en met nog één omloop te gaan hadden met uitzondering van Hantum alle parturen minimaal één keer verloren. Hantum had met drie gewonnen omlopen een voorsprong van 4 punten op Morra-Lioessens en 6 punten op Peasens-Moddergat 1 en 2. De achterstand van Brantgum was te groot om nog mee te doen met de prijzen. Het lot had bepaald dat de beide parturen van Paesens-Moddergat tegen elkaar moesten de laatste omloop, en mocht bepalen wie van hen zich eventueel mocht mengen in de strijd om de dagprijzen. De geringe voorsprong van Morra-Lioessens op Paesens-Moddergat maakte dat zeker mogelijk. Hantum trof Morra-Lioessens in de laatste omloop, het bleek een zeer zure uitslag voor de heren van Hantum, ze verloren met 5-2. Dit zorgde er voor dat het partuur van Morra Lioessens met één punt verschil Hantum voor bij had gestreefd en hierdoor nipt winnaar werd van de Dongeradeelpartij, en zich opvolger mocht noemen van Dokkum. Hantum zorgde door de 2 eersten het partuur van Paesens Moddergat met 1 punt voor te blijven, en mocht het tweede geld in ontvangst nemen.

Het bestuur mocht gedurende de prijsuitreiking een dank uitspreken voor de sportieve kaatsmiddag, een dank uitspreken voor de inspanningen van de vrijwilligers, MFC de Ynset en sponsor Land- en Zeezicht. Uiteraard werd vooruitgeblikt naar de complete kaatsagenda van de federatie die begin mei weer van start gaat

Uitslagen:

Dames

  1. K.v. Klaas Thomas, Anjum (Alie Kuipers, Antje de Vries, Johanna Bos): 21 eersten
  2. Vvv Concordia, Holwerd (Amarins en Femke Meindertsma, Berber R. Ferwerda): 16 eersten
  3. K.v. It Moat Kinne, Ternaard (Gryte Hoekstra, Marrit Roorda, Metsje Zijlstra): 12 eersten
  4. K.v Jan Meijer, Nes (Anja Bandstra, Aletta Keegstra): 6 eersten

Heren

  1. K.v. Warber Bliuwe, Morra-Lioessens (Adol Braaksma, Auke Boomsma, Jelle Jaap Stiemsma): 24 eersten
  2. K.v. de Kletsers, Hantum (Hendrik en Sjouke Hylkema, Ruurd Toren): 23 eersten
  3. K.v. Thomas Prins 2, Paesens-Moddergat 2 (Oene van der Woude, Thomas Prins, Jacob Lei): 22 eersten
  4. K.v. Thomas Prins 1, Paesens-Moddergat (Willem Elzinga, Marten Groen, Siemen Zeilinga): 19 eersten
  5. K.v. Alles aan de Hang, Brantgum (Sjolle en Dirk Pieter van der Schaaf, Dirk Pieter Hiemstra: 16 eersten

IMG-20180127-WA0032 IMG-20180127-WA0034