Uitslag Dongeradeelpartij 30 juni Anjum

3 jul

Geslaagde Dongeradeelpartij in Anjum

Op zaterdag 30 juni is de Dongeradeelpartij weer verkaatst in Anjum.Zoals gebruikelijk kaatst de jeugd ochtends en mogen de senioren middags hun kunsten vertonen. De federatie heeft voor de jeugd de onderstaande sponsoren benaderd en zij hebben een bijdrage geleverd om het jeugdkaatsen in stand te houden in de federatie Dongeradeel. Dit zijn de volgende sponsoren: Bijlstra Installaties , Barkmeijer Houthandel, Nutma Schilders ,DEM Rinsumageest, Megahout & Plaat, Miedema Bouwmaterialen en Raadsma Ijzersterk. De senioren worden al jaren gesponsord door Slager Menno Hoekstra.

De kaatsvelden lagen er perfect bij met dank aan de KV Klaas Thomas uit Anjum en zodoende kon er ochtends om negen uur worden gestart in acht jeugdcategorieën. 

Voor elke categorie hadden zich vier parturen opgegeven en moest er dus een competitie worden verkaatst. Een ieder moest dus drie keer kaatsen.

Bij de zowel de welpenmeisjes en jongens was er één partuur dat al hun partijen won en hun dus de kransen om mocht laten hangen. Bij de welpenmeisjes waren dit Ytsje Aline Westra en Amarins Klootstra en bij de welpenjongens Stijn de Haas en Yme Hille Postma. Tweede prijs winnaars waren Marrit de Jong en Jeltje Castelein bij de meisjes en bij de jongens Marten Jan Koree en Jorrit Wolters.

Ook bij de pupillenjongens en meisjes winnaars die al hun partijen hadden gewonnen. Kees Sonnema en Pieter Siebe Cuperus en Annet Haaksma en Nynke Keegstra mochten de krans en envelop in ontvangst nemen van voorzitter Warner Veltman. Tweede prijzen waren er voor Jacob Boersma,Martijn Mossel,Mient Schregardus en Richtje Bandstra en Joke de Jong.

Bij de schoolmeisjes had het partuur van Nynke de Vries en Janiek Klootstra al hun partijen gewonnen en gingen dus met de krans naar huis. Tweede prijs was voor Esther Wolters, Liese Anke Dijkstra en Ilona Terpstra. Goed voorbeeld doet volgen moeten Jelmer Torensma en Tiete Schregardus hebben gedacht want ook zij wisten al hun partijen te winnen en beslag te leggen op de eerste prijs. Nummer twee in deze competitie werden Jan Bandstra en Thijn Haaima.

De jongens verkaatsen een heuse finale en na vallen van de laatste slag trokken Arjen Schrgardus en Lieuwe Zeilinga aan het langste eind ten koste van Rutger Torensma en Germer van der Weg die dus tweede werden. De meisjes waren het “dreegst” deze dag want de parturen waren zeer aan elkaar gewaagd en moest er dus om elk punt worden gestreden. De kransen waren hier voor Eline Koree en Petra Feenstra. Nel Bakker en Gerjanna Visser waren een goede tweede.

Zaterdagmiddag was het de beurt voor de senioren op het “Kolkenfjild” in Anjum.

In A-Klasse hadden zich maar 6 kaatsers opgegeven hierdoor moest er drie keer geloot worden en eerste prijs was voor Sjouke Hylkema met 21 eersten tweede werd Jan Tytsma met 17 eersten.

Bij de dames hadden zich ook vier parturen opgegeven zodat er hier ook een competitie moest worden verkaatst. Na drie gewonnen partijen kwamen Metsje Zijlstra-Sipma,Hanneke Botma en Hilde Seepma als winnaressen naar voren. Tweede plaats was er voor Johanna Bos,Nynke Dijkstra en Baukje Terpstra.

Voor de B-klasse waren er negen parturen die de strijd aangingen voor de 1e prijs. De aanzwellende wind zorgde ervoor dat de opslagers het toch wel moeilijk hadden om de ballen binnen de perken te houden.

In de verliezersronde ging de finale tussen het partuur Marten Groen,Johan Dijkstra,Siemen Zeilinga en Adol Braaksma,Iepe Dijkstra,Tjeerd-Jan Boomsma. Na de laatste slag had het eerst genoemde partuur de prijs gewonnen.

De kransen in de winnaarsronde gingen naar Lolke Dijkstra,Sjoerd Sonnema en Willem Elzinga. Dezen hadden in de eerste omloop nog een achterstand weten om te buigen naar winst. In een spannende finale werd gewonnen van Wiebe Westra,Herman Haaima en Boele Terpstra.De derde prijs in de winnaarsronde ging naar het partuur van Klaas Veenstra,Jacob Jongeling en Hendrik Hylkema.

Aan het eind van de dag deelde voorzitter Warner Veltman de prijzen uit bij de senioren en dankte de vrijwilligers en sponsoren die dit allemaal weer mogelijk maken.