Uitslag dorpenpartij 11 januari te Holwerd

13 jan

Lioessens Oppermachtig dorpenpartij 2020

Afgelopen zaterdag werd in de zaal van Holwerd de jaarlijkse dorpenpartij verkaatst.

Helaas waren er voor de A klasse en Dames te weinig deelname om dit door te laten gaan.

In de B klasse waren er 5 dorpen vertegenwoordig en werd er een zeer sportieve middag gekaatst.

De gebroeders Torensma en neef Bandstra van Oosternijkerk die als jongens partuur mee deed tussen de senioren deden niet onder van de heren maar kwamen misschien iets ervaring te kort om te kunnen winnen, we gaan er vanuit dat we ze op het veld weer op de lijst terug zien.

Het zeer ervaren partuur uit Dokkum en Brantgum kwamen ook punten te kort om in de prijzen te vallen.

Het Partuur Paesens Moddergat werd 2e met 23 eersten.

De zeer degelijk kaatsende jonge kaatsers van Lioessens gingen er welverdiend met de eerste prijs vandoor zij wonnen al hun 4 wedstrijden.

De prijzen werden zoals voorgaande jaren weer gesponsord door onze trouwe sponsor Douwe Wierstra van restaurant Land en Zeezicht.

1e Prijs Ljoessens

Siebe Feenstra

Arjen Schregardus

Johan Sipma

2e Prijs Paesens Moddergat

Siemen Zeilinga

Marten Groen

Stehpan Overkempe