Uitslag Holwerd 18 – 19 mei

23 mei

Sportief Federatie kaatsen te Holwerd

Onder niet al te hoge temperaturen werden de ballen weer heen en weer geslagen op vrijdagavond en zaterdagmiddag in Holwerd. VvV Concordia had de zaken er perfect bij te liggen, waardoor de kaatsers uit de federatie Dongeradeel hun krachten goed konden meten

4 jongens die 3 omlopen hebben gekaatst in wisselende samenstelling. Goed uitslagwerk, opslag hier en daar nog wat training nodig. Sytze Koree had opslag het beste onder de knie, daardoor ook de trotse winnaar, Johan Sipma de 2e prijs.

Bij de meisjes waren er 6 vrolijke kaatsters die 3 omlopen in wisselende samenstelling zeer sportief hebben gekaatst. Antje de Vries was de terechte winnaar, met Marrit Roorda als goede tweede, Aljantine Holtewes mocht de verdiende derde prijs mee naar huis nemen.

Bij de Dames waren 12 kaatsters, waar vooral in de 2e omloop de partij tussen Margriet Wijtsma, Esther Turkstra en Berber Rinskje Ferwerda tegen Baukje Terpstra, Femke Meindertsma en Metsje Sipma spannend was. Ook van een goed kaats niveau. Het partuur van Margriet trok bij de stand 5-5 6-2 aan het langste eind. In de derde omloopging het om de kransen. Hier was het partuur van Hilde Seepma, Hanneke Botma en Gryte Hoekstra uiteindelijk de winnaar over partuur Margriet WIjtsma, bij de stand 5-4 6-2 plaatste Hilde een mooie zit bal. Hierdoor waren zij met een mooi compleet partuur de winnaar van deze dames wedstrijd. Waar partuur Wijtsma de verdiende 2e pr pakte.

Zaterdag gingen onder iets hogere temperaturen de federatie heren B los.
5 parturen die 4x moesten kaatsen, die er een paar spannende partijen uit persten. 5 partijen op de stand 5-5 en en 3 op de stand 5-4. Het partuur van Wietse Vlasman, Jelmer Elzinga en Siemen Zeilinga wonnen al de 4 partijen, Wietse met een degelijk opslag en een sluitend perk als steun. Toch kropen zij bij hun 4e partij door het oog van de naald, 5-2 achter. Echter Siemen motiveerde zijn maten dermate en gaf het goede voorbeeld dat alsnog het partuur van Waatze de Vries, Sytze Aagtjes en Hendrik Jan de Haan de partij verloren. De 2e prijs werd pas beslist om 18:45 uur bij de stand 5-5 6-6 dwong Douwe Wierstra de voorinse van de tegenpartij tot een kwaadslag, dit na een 5-2 achterstand. Zodoende vertrok partuur Willem Elzinga, Douwe Wierstra en Durk Pieter Hiemstra met de 2e prijs naar huis.