Uitslag senioren sportdag 14 juli Morra-Lioessens

17 jul

Kaatsfederatie Dongeradeel houdt Sportdag 2018 in Morra

Op zaterdag 14 juli werd vanaf 13.00 uur op het veld van kaatsvereniging ‘Warber Bliuwe’ te Morra-Lioessens onder prachtige weersomstandigheden de jaarlijkse sportdag of dorpenpartij voor de senioren verkaatst.

De meeste dorpen, waar een kaatsvereniging is plus de stad Dokkum hadden één en sommigen ook wel meerdere vertegenwoordigende parturen afgevaardigd. In totaal streden er 21 parturen om de fel begeerde wisselbekers, kransen en prijzen, welke waren gesponsord door Electro World Talsma uit Dokkum.  

In de damescategorie waren er 6 parturen, die in 2 poules tegen elkaar kaatsten. Het partuur van Oosternijkerk bleek in de finale de sterkste: Baukje Terpstra, Nynke Dijkstra en Hilde Seepma kregen de kransen omgehangen en namen de wisselbeker mee naar huis. De 2e prijs was voor Anjum 1 met Geartsje Lei, Elizabeth Zijlstra en Astrid Meinema. De winnaars van de verliezersronde waren de dames van Anjum 2: Johanna Bos, Jitske Hovinga en Nynke de Vries. 

Bij de heren waren er 15 parturen, die verdeeld waren in 2 klassen. 

In de A-klas streden 5 parturen om de eer, de kransen en de prijzen. Het partuur van  Anjum 1 met Sip Jaap Bos, Wiebe Dijkstra en Jan Tijtsma bleek na 4 wedstrijden de sterkste en kreeg zo de kransen en de wisselbeker mee naar huis. De mannen van Dokkum kwamen na enig rekenwerk als 2e uit de bus: Wiebe Wessel Bos, Willem Elzinga en Jacob Lei ontvingen de daarbij horende envelop met inhoud.

In de B-klas bonden 10 parturen de strijd met elkaar aan. Na de 1e omloop werd er een verliezerspoule van 5 parturen gevormd. Hieruit  kwam Morra/Lioessens 2 verrassend als winnaar uit te voorschijn: de jonge jongens Johan Sipma, Jacob Klaas Dijkstra en Arjen Schregardus bleken te sterk voor het oudere en ervaren partuur van Morra/Lioessens 1 met Wiebe Westra, Ype Rispens en Jan Jippe Holwerda. 

De winnaarspoule kende ook al een verrassende ontknoping. In de finale versloegen de jonge jongens van Anjum 1 met Gerwin Dijkstra, Gerrit Dijkstra en de wat oudere Jelle Visser het partuur van Lioessens 1 van Adol Braaksma, Johan Dijkstra en Oane Westra. Wat de laatste mannen ook probeerden, het opslagwerk van de jonge Anjumers was hen te machtig en zo gingen die met de kransen en de wisselbeker naar huis. De 3e prijs tenslotte was hier voor het partuur van Paesens/Moddergat met Thomas Prins, Marten Groen en Siemen Zeilinga.