Uitslagen Dongeradeelpartij Anjum

25 jul

Geslaagde Dongeradeelpartij te Anjum!

Zaterdag 23 juli werd de kaatsklassieker de “Dongeradeelpartij” gekaatst in Anjum voor zowel de jeugd en de senioren. Meer dan 100 kaats(t)ers hadden zich aangemeld voor deze partij.

Om 9.00 uur ging de jeugd van start in zes verschillende categorieën. In elke categorie werd minimaal 3 keer gekaatst onder het ochtendzonnetje op een prachtig strak veld. Rond 13.00 uur viel de laatste slag bij de jeugd en werden de prijzen verdeeld. De federatie zelf sponsorde deze partij met als prijzen enveloppen met inhoud.

Bij de jongens waren vier parturen en moest dus worden poule gekaatst.Het partuur van Gerrit Dijkstra,Siebe Feenstra en Jorick van der Hoek wonnen alle drie de partijen en kwamen als winnaar uit de bus.

De lijst van de schooljongens was iets uitgebreider hier waren namelijk 6 parturen en werd gekaatst volgens het Belgisch systeem en moest er drie keer worden. Na drie partijen waren er twee parturen met de volle winst zodat de tegeneersten de doorslag moest geven. Partuur zes had twee minder tegeneersten en zodoende werden Almer Zijlstra en Simon Jan Dijkstra de winnaar.

De schoolmeisjes waren vertegenwoordigd met vier parturen en moesten dus ook net als bij de jongens drie keer kaatsen. Er was een partuur met de volle winst en zo gingen Christine Spijksma,Petra Feenstra en Thirza Hellinga met de kransen naar huis.

Ook op de lijst van de pupillen jongens vier parturen hier was na drie keer kaatsen ook een partuur met de volle winst. Dit was het partuur van Jan Bandstra,Lars Hoekstra en Daniel Wouda die dus verdiend de eerste prijs wonnen.

De pupillenmeisjes waren verdeeld over twee poules met in poule A vijf meisjes en in poule B vier meisjes. Er was dus zo geloot dat ze elke omloop weer een ander maat hadden. Na drie keer kaatsen kwamen in poule A Elisabeth Schregardus en in poule B Nynke de Vries als winnaar naar voren.

Bij de welpen jongens/meisjes hadden zich in totaal achttien kinderen opgegeven wat resulteerde in een mooie lijst van acht parturen van zowel twee en drietallen. Er werd hier gekaatst met een winnaars en verliezersronde. Aan het begin van de middag mocht het partuur van Suzanna Allema en Tsjisse Bruinsma zich als winnaars de kransen om laten hangen.

Uitslagen jeugd:

Jongens

1e prijs: Gerrit Dijkstra,Siebe Feenstra en Jorick van der Hoek

2e prijs: Gerwin Dijkstra,Hendrik W vd Vorst en Klaas Johan Koree

Schoolmeisjes

1e prijs: Christine Spijksma,Petra Feenstra en Thirza Hellinga

2e prijs: Janna vd Kooi,Lysanne Koree en Sjoke vd Vorst

Schooljongens

1e prijs: Almer Zijlstra en Simon Jan Dijkstra

2e prijs: Germer vd Weg,Frans Postmus en Marco Wouda

Pupillenmeisjes

Poule A 1e prijs : Elisabeth Schregardus 2e prijs: Klasina Hovinga

Poule B 1e prijs : Nynke de Vries  2e prijs: Geertje Bijlsma

Pupillenjongens

1e prijs: Jan Bandstra,Lars Hoekstra en Daniel Wouda

2e prijs: Johan Sipma,Jan de Hoop en Dennis Hovinga

Welpen

1e prijs winnaarsronde: Suzanna Allema en Tsjisse Bruinsma

2e prijs winnaarsronde: Albert Vogel en Martijn Mossel

1e prijs verliezersronde: Keije vd Kooi en Mient Schregardus

Jeugd

Jeugd 2

De senioren gingen om 14.00 uur los verdeeld over drie categorieën namelijk dames met vier parturen, heren A-klasse met vier parturen en heren B-klasse met tien parturen waaronder twee tweetallen.

Bij de dames werd er drie keer gekaatst en waren er na twee omlopen twee parturen met de volle winst zodat de derde partij uitsluitsel moest brengen. Na een spannende “finale” (5-5 6-0) kwamen Margriet Wijtsma,Hilde Seepma en Metsje Zijlstra als winnaressen uit de bus.

Bij de heren A waren Wiebe Dijkstra,Meindert Jansma en Wiebe Wessel Bos op dreef.Zij versloegen al hun concurrenten met ruime cijfers en werden dus verdiend winnaar.

De heren B waren het “dreegst” van allemaal want om circa 20:30 uur viel hier pas de laatste slag.In de winnaarsronde trokken oudgedienden Jelle Visser en Renze Stiemsma samen met jongeling Jan Jippe Holwerda aan het kortste eind. In de verliezersronde won het partuur wat begon als tweetal en eindige als drietal,Klaas Veenstra en Frederik Dijkstra en Jan Pieter Hovinga (bijgeloot).

De prijsuitreiking werd rond 21.00 uur verzorgd door het federatiebestuur. Speciale dank ging uit naar de sponsor Menno Hoekstra Slagerij en de vrijwilligers en bestuur van de kaatsvereniging Klaas Thomas uit Anjum voor deze geslaagde kaatsdag.

A klasse

1e prijs: Wiebe Dijkstra,Meindert Jansma en Wiebe Wessel Bos

2e prijs: Wieger Nutte Visser,Jan Jacob Klimstra en Germ Hein Wijtsma

B klasse winnaarsronde

1e prijs: Jelle Visser,Renze Stiemsma en Jan Jippe Holwerda

2e prijs: Waatze de Vries,Sjoerd Sonnema en Siemen Zeilinga

3e prijs: Douwe Wierstra,Johan Dijkstra en Magchiel Faber

B klasse verliezersronde

1e prijs: Klaas Veenstra,Frederik Dijkstra en Jan Pieter Hovinga

2e prijs: Johan Boersma,Sytze Aagjes en Hendrik Jan de Haan

Dames

1e prijs: Margriet Wijtsma,Hilde Seepma en Metsje Zijlstra

2e prijs: Anke Mollema,Esther Turkstra en Johanna Bos

3