Update coronavirus 11-05-20

11 mei

Geachte betrokkenen hierbij wat informatie van het bestuur van de federatie.

Helaas is het corona virus nog steeds bepalend voor veel zaken in ons dagelijks leven.

Ons doen en laten moeten wij afwegen met behulp van protocollen en regels.

Gelukkig neemt het aantal besmettingen en slachtoffers af.

Voor ons als bestuur zijn de adviezen vanuit de gemeente en KNKB eerst leidend.

Als het goed is krijgt iedere vereniging deze informatie, zo niet even contact opnemen met KNKB of gemeente afdeling team Meanskip.

Zoals een ieder nu begrijpt is het houden van competitie wedstrijden in groter verband nog niet mogelijk, op vereniging niveau zijn er gelukkig wel weer mogelijkheden.

Wij wachten nu eerst weer 20 mei af, dat is de datum wanneer er weer nieuws komt over maatregelen.

Verder zijn de verenigingen zelf verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten, er is best al wat mogelijk, de protocollen goed lezen en contact met de gemeente houden.

Verder blijf hopen en verstandig leven.

Het bestuur van de federatie Dongeradeel.