Verslag dames 19 mei te Holwerd

25 mei

Verslag en Uitslag Federatie kaatsen Dames te Holwerd 
Vrijdag 19 mei
Op vrijdag 19 mei om 17:00 uur bonden 4 hele mooie parturen dames de strijd met elkaar aan bij Concordia te Holwerd. Met een strakke zuidwestenwind op het perk was het lastig voor de opslagers om in het begin de ballen goed te plaatsen. Na een goed half uur werd dit al snel beter en kregen de partijen in de 1e omloop een spannend verloop. Partuur 1 Margriet Wijtsma, Nynke Dijkstra en Berber Rinskje ferwerda kaatsten tegen 2. Amarins Meindertsma, Hilde Seepma en Johanna Bos. Na een bordje achterstand trok part 1 toch aan het langste eind op de stand 5-5 6-2. 
Partuur 3. Mynke Hoekstra, Esther Turkstra en Afke de Vries namen een redelijk vlotte voorsprong van 4-1 op partuur 4. Anke Mollema, Hanneke Botma en Metsje Sipma. Echter door vasthoudend rustig opslaan van Metsje en Anke, en het degelijk uitslaan van Hanneke en met name Anke achter in, trok dit partuur de partij volledig naar zich toe. In deze mooie spannende partij waar alle hout werd opgebruikt, werd uiteindelijk partuur 3 na een mooi opgeslagen bal van Mynke achterin de winnaar. Ook in de 2 e omloop werd goed gekaatst waarna nog niet duidelijk was wie nu de winnaar zou worden. Partuur 4 nam het op tegen partuur 2, waar al vrij snel een voorsprong van 3-1 was voor part Mollema, echter ondanks dat partuur 2 al geen prijs kon winnen bleven zij toch goed kaatsen en weerstand bieden. Het werd 3-3, daarna stoomde Mollema cs echter sterk door, eindstand 5-3 6-0. De andere partij was bloedstollend. Partuur Margriet Wijtsma nam een voorsprong op het sterke partuur van Mynke Hoekstra. Het zat daar even vast, toch kwamen zij sterk terug en namen tot 5-3 brutaal de leiding door goed kaatsen. De strijd die toen ontstond was mooi om te aanschouwen, doodzonde dat er dan geen publiek is. Want wat is kaatsen dan mooi. Door taai volhouden kwamen Margriet, Nynke en Berber weer langszij. Zij kwamen als winnaars uit de strijd met de stand 5-5 6-2.
Zo kwam om 21:30 uur een eind aan een mooie kaatswedstrijd die meer publiek had verdiend.
Met een spannend einde, want de tegen eersten moesten de beslissing brengen wie de mooie kransen kreeg omgehangen, en met vlees prijzen van Slagerij Smit naar huis mochten gaan.
1e prijs
Partuur 4: Anke Mollema Voor eersten 19 tegen eersten 13
Hanneke Botma
Metsje Sipma
2e prijs
Partuur 3: Mynke Hoekstra Voor eersten 19 tegen eersten 15
Esther Turkstra
Afke De Vries
3e
Partuur 1: Margriet Wjnsma Voor eersten 18 tegen eersten 16
Nynke Dijkstra
Berber Rinskje Ferwerda
4e
Partuur 2: Amarins Meindertsma Voor eersten 12 tegen eersten 18
Hilde Seepma
Johanna Bos