Verslag Dorpenpartij Morra-Lioessens

12 jul

Kaatsfederatie Dongeradeel houdt ‘Dorpenpartij’ in Morra

Op zaterdag 8 juli werd vanaf 13.00 uur op het veld van kaatsvereniging ‘Warber Bliuwe’ te Morra-Lioessens de jaarlijkse sportdag of dorpenpartij voor de senioren verkaatst.

Bijna elk dorp, waar een kaatsvereniging is plus de stad Dokkum had één en sommigen ook wel meerdere vertegenwoordigende parturen afgevaardigd. In totaal streden er 22 parturen om de fel begeerde wisselbekers, kransen en prijzen, welke waren gesponsord door Electro World Talsma uit Dokkum.

In de dames-categorie waren er 5 parturen, die de strijd met elkaar aangingen. Na 5 rondes kaatsen bleek het goed op elkaar ingespeelde partuur van Niawier de sterkste: Aljantine Holtewes, Esther Turkstra en Afke de Vries kregen de kransen omgehangen. De 2e prijs was voor Morra/Lioessens met Margriet Wijtsma, Jeannet de Graaf en Mynke Hoekstra.

Bij de heren waren er 17 parturen, die verdeeld waren in 2 klassen.

In de A-klas streden 5 parturen om de eer, de kransen en de prijzen. Het partuur van  Anjum 1 met Sip Jaap Bos, Wiebe Wessel Bos en Wiebe Dijkstra behaalde 4 regelmatige overwinningen en kreeg zo de kransen en de wisselbeker mee naar huis. De mannen van Morra/Lioessens 1 met Auke Boomsma, Gerben Hein Wijtsma en Jelle Jaap Stiemsma wonnen hier de 2e prijs.

In de B-klas bonden 12 parturen de strijd met elkaar aan. Na de 1e omloop werd er een verliezerspoule gevormd. Hieruit  kwam Morra/Lioessens 1 met Adol Braaksma, Johan Dijkstra en Oane Westra als winnaar uit de bus. De 2e prijs was voor Anjum 2 met Gerrit Dijkstra, Sytze Koree en Wessel Dijkstra, die zijn geblesseerde zoon Gerwin verving.

De winnaarspoule kende een verrassende ontknoping. In een spannende halve finale versloegen de mannen van Paesens-Moddergat 1 met Willen Elzinga, Stephan Overkempe en Siemen Zeilinga het altijd degelijke Anjum 1 van Jan Pieter Hovenga, Jelle Visser en broer Jan Visser. Deze laatstgenoemden ontvingen dus de 3e prijs. In de finale kwamen de Paesemers tegenover de mix van jong en rijp te staan uit Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 3 met Waatse de Vries, Douwe Pieter Kuiper en Simon Jan Mol. Aanvankelijk leek Paesens-Moddergat rechtsreeks op de kransen af te stevenen. Maar toen kreeg opslager Willem Elzinga hevige kramp en moest tenslotte de strijd staken. De stand was op dat moment 5 eersten om 1. De jonkies van Niawier c.a. roken bloed en onder de rustige leiding van nestor Waatse de Vries kwamen ze snel dichterbij. Ze haalden zomaar op tot 5-5 en dus moest het laatste eerst de beslissing brengen. Nog eenmaal persten de 2 overgebleven vermoeide Paesumer krijgers de laatste krachten uit hun lijf en zo wonnen zij toch nog de kransen met de bijbehorende wisselbeker en waardebonnen!

Na een lange en zonnige kaatsdag werd de dag helemaal feestelijk afgesloten, toen bleek dat het partuur van Morra-Lioessens op het NK 50+ in Vrouwenparochie de 1e prijs had gewonnen! Onder begeleiding van de plaatselijke fanfare kwamen Tjeerd Jan Boomsma, Klaas de Haan en Renze Stiemsma ondere luid applaus en gejuich het kaatsveld opgereden.  Het bier vloeide rijkelijk en het bleef nog lang gezellig in kaatscafé ‘De Bûtser’…

IMG-20170709-WA0021