Verslag heren A-B 20 mei te Holwerd

25 mei

Verslag Heren A en B te Holwerd op zaterdag 20 mei.
Wat mag je verwachten als je tijdens de loting moet schuiven met B klassers naar de A klasse? Vrijdag avond de parturen bij de dames prachtig in evenwicht, zou dat nu ook weer zo zijn? In de eerste omloop was er wel wat verschil waar te nemen, toch werd er redelijk spannend gekaatst. In de B klasse was wel te zien dat jong vaderschap zijn sporen wat na laat. Part 1: Willem Elzinga Sytze Aagtjes en Hindrik Jan de Haan konden het in de 1e oml niet bolwerken tegen part 2: Dirk Pieter vd Schaaf Renze Stiemsma en Tjeerd Jan Boomsma, waarschijnlijk gaf hier de ervaring en de leeftijd al de doorslag. Part 3: Waatze de Vries, Harald Wiersma en Siemen Zeilinga vochten een verbeten strijd tegen part 4: Jan Dijkstra, Oene vd Woude en Willem Zeilmaker. Er werd fanatiek en zeer serieus om de punten gestreden. Waar bij de eindstand 5-5 6-4 in het voordeel van het part van de Vries cs was.
In de 2 e omloop werd duidelijk wie uiteindelijk om de prijzen zo gaan kaatsen. Het part van DP vd Schaaf was te sterk voor part Dijkstra die veel energie in de vorige partij hadden gestoken. Zo kon ook het partuur van Willem Elzinga niet echt een vuist maken tegen het partuur van Waatze de Vries. Zo moesten in de 3e omloop dan het part van DP vd Schaaf het opnemen tegen het part van Waatze de vries. Het ging om de 1e of de 2e prijs. Het part van de Vries nam een snelle 3-0 voorsprong daarna was het gedaan, de rode trein ging lopen en kende geen mededogen meer. Er werden weinig fouten meer gemaakt door Dirk Pieter Renze en Tjeerd Jan, Waatze Harald en Siemen maakten er nog 5-4 van, zou het dan toch nog, maar het laatst bordje werd door goed kaatsen gewonnen door vd Schaaf cs.
Enkele B klassers mochten dus hun kwaliteiten laten zien in de A klas, ook was de leeftijd hier wat lager. In de eerste omloop liet Siemon Jan Mol van part 2 zien dat hij geen angst had voor part 1: Jelle Visser, Wiebe Wessel Bos en Jacob Lei. Samen met zijn maten Meindert Lieuwe Jansma en Stephan Overkempe maakten zij er een mooie partij van, waar het part van Jelle Visser op de stand van 5-4 6-0 aan het langste eind trok. In de partij van part 3: Jan Teitsma, Sjouke Hijlkema, en Arnold Jan Zijlstra tegen part 4: Ewald Seepma, Piter vd Ploeg en Rudolf Soepboer, kwam part 3 wat slecht op gang waar het bij part 4 wel lukte, lukte het te vaak net niet met name bij de opslag zat het niet mee. Zodoende pakte Seepma cs nog vrij onbevangen de winst op 3-5 2-6. In de 2 e oml kreeg part 3 geen enkele kans tegen part 1, mede door een blessure van Jan Teitsma werd de eindstand
0-5 6-6. In de partij van 2 tegen 4 kwam Seepma cs door nog onbevangen en degelijk kaatsen al snel op 4-1 voor. Daarna verslapte de concentratie er kwamen foutjes in het spel, de jongsten Piter en Ewald konden zich niet al te best hervatten na een iets mindere slag. Waardoor part 2 de partij naar zich toe begon te trekken tot 4-5 tot Rudolf door een paar goede slagen er toch voor zorgde dat de overwinning op de stand 4-5 6-6 naar part 4 ging. Zo moesten in de 3e oml part 1 en 4 om de prijzen kaatsen en 2 en 3 om de eer. Waarbij part 3 met zijn tweeën verder moest want Jan Teitsma kon niet verder. Ondanks dat er geen prijs meer viel te winnen heeft men er nog een mooie pot van gemaakt, eindstand 4-5 2-6. Tussen 1 en 4 werd het al vrij snel duidelijk wie de beste was, door het sterke en zuivere opslaan van Jelle, Jacob en Wiebe Wessel had het perk van Seepma moeite om sterke kaatsen te slaan. Dat niet alleen ook het formidabele tussenspel van part 1 was schitterend om naar te kijken. Als een haas kwam Wiebe Wessel iedere keer van de boven en eigenlijk iedere uitgeslagen bal ging retour. Toch herstelden Seepma cs zich nog en kaatsten zich terug tot 5-3. In het laatste eerst liet partuur 1 duidelijk zien dat zij deze dag superieur waren. Eindstand 5-3 6-0

Einduitslag
B.Klasse
1e prijs part 2:
Dirk Pieter vd Schaaf Voor eersten 21 Tegen eersten 7

Renze Stiemsma

Tjeerd Jan Boomsma


2e prijs part 3:
Waatze de Vries Voor eersten 18 Tegen eersten 12

Harald Wiersma 

Siemen Zeilinga


3e part 1:
Willem Elzinga Voor eersten 10 Tegen eersten 13

Sytze Aagtjes

Hindrik Jan de Haan

4e

part 4: J
an Dijkstra Voor eersten 7 Tegen eersten 18

Oene vd Woude

Willem ZeilmakerA. klasse

1e prijs part 1:
Jelle Visser Voor eersten 21 Tegen eersten 7

Wiebe Wessel Bos 

Jocob Lei

2e prijs part 4:
Ewald Seepma Voor eersten 17 Tegen eersten 13

Piter vd Ploeg

Rudolf Soepboer


3e part 2:
Siemon Jan Mol Voor eersten 12 Tegen eersten 18

Meindert Lieuwe Jansma

Stephan Overkempe

4e part 3:
Jan Teitsma Voor eersten 10 Tegen eersten 14

Sjouke Hijlkema

Arnold Jan Zeilstra.