Wedstrijdverslag Dongeradeelpartij Senioren.

28 jul

De Dongeradeel partij die gehouden werd voor de senioren op zaterdag 27 juni 2019 koste vele zweet druppeltjes.
Helaas lieten de Senioren en Dames kaatsers het wat afweten.
Voor deze mooie partij die altijd gesponsord wordt door trouwe sponsor Slagerij Menno Hoekstra hadden zich te weinig kaatsers op gegeven.
Gelukkig konden er toch nog 4 parturen heren B op de lijst geloot worden.
Lolke Dijkstra Anjum, Sjoerd Sonnema Anjum en Stephan Overkempe Dokkum hadden de 2e prijs.
Het partuur Waatze de Vires Ternaard, Jan Pieter Hovinga Anjum en Jelle Visser waren de sterksten.
Zij wonnen alle 3 hun partijen en kregen de mooie kransen van Janny uit Holwerd omgehangen en kregen van wedstrijdleider Oene van der Woude de mooie waardebonnen van slagerij Menno Hoekstra overhandigd.