Wedstrijdverslag Dongeradeelpartij(jeugd)

28 jul

Veel talent op Dongeradeel kaatswedstrijd.
Zaterdag 27 juni werd onder tropische omstandigheden weer de traditionele Federatie Dongeradeel partij gehouden. Dit zoals altijd te Anjum waar de vrijwilligers van KV Klaas Thomas de velden er weer super bij hadden te liggen. Tijdens de mooie partijen was duidelijk te zien bij de zes categorieën dat er veel talent aanwezig is in Dongeradeel. Met name bij de meisjes, hier is het jammer dat de talenten uit Anjum niet op KNKB niveau meedraaien. Waar zij echt tot de top kunnen gaan behoren in de toekomst. Echter ook bij de jongens werd zeer goed gekaatst. Uiteraard de andere vier categorieën mogen wij niet vergeten. School jongens en meisjes en jongens pupillen en meisjes lieten zien dat er onder deze omstandigheden nog goed gekaatst kan worden. Dit alles beloofd wat voor 2020. Komen dames uit de Dongeradeel hoek in Weidum in de toekomst, staan er weer jongens op het podium in Wommels in de toekomst? Waarschijnlijk wel. Prijs winnaars bij de pupillen jongens werden Martijn Mossel uit Rinsumageest met Wybren de Vries uit Moddergat. Ook werd de klassementsprijs door Martijn opgeëist. Bij de pupillen meisjes werden Nynke Keegstra Nes, Joke de Jong Moddergat en Fiannah Haaima Anjum de eersten. Klassement winnaar werd Doutsen Veendorp uit Ee. Na een spannende finale bij de schooljongens die eindigde op de stand 5-5 6-4 kregen Pieter Siebe Cuperus Oosternijkerk, en Hessel Veendorp Ee de kransen om gehangen, klassement werd gewonnen door Folkert Jelmer Visser uit Lioessens. Bij de schoolmeisjes Kregen Hester Torensma Oosternijkerk, en Lolkje de Jong Ee de kransen om de schouders, klassement winnares werd Willianke Sipma uit Ee. Antje de Vries en Lysanne Koree werden met 21 eersten onbetwist winnaar bij de meisjes, Antje werd ook de klassement winnares. Tot slot de jongens waar Marco Wouda Morra, Bauke Toren Hantum en Rutger Torensma Oosternijkerk de 1e prijs wonnen. Uit de handen van competitie leider vader Ruurd Toren mocht Bauke Toren de klassement beker ontvangen. Helaas was er waarschijnlijk door vakantie te weinig deelname bij de welpen. De klassemnt bekers gingen hier naar Lyanne Jongsma uit Damwoude bij de meisjes, Jelmer Allema uit Niawier mag bij de welpen jongens de beker een jaarlang op de kast hebben.