Winnaars klassementen 2022

28 aug

Heren A-Klasse

1e prijs Wybe Wessel Bos, 2e prijs Lolke Dijkstra, 3e prijs Jordy Mossel en Sjouke Hijlkema

Heren B-klasse

1e prijs Meindert se Jong, 2e prijs Waatze de Vries en 3e prijs Harald Wiersma

Dames

1e prijs Gryte Hoekstra en Esther Turkstra en 3e prijs Antsje de Vries