Wintertraining

15 apr
Beste ouders van onze jeugdleden,
 
Op woensdag 6 april 2016 heeft Simon Minnesma namens stichting score u per mail gevraagd om zich aan te melden voor een 16-tal wintertrainingen (zaaltraining en muurkaatstraining) met daarbij het verzoek u voor 1 mei a.s.aan te melden.
 
Als commerciële instelling heeft stichting score het recht u hierover te benaderen,echter wij als federatiebestuur adviseren u, zich nog niet aan te melden voor dit initiatief om volgende redenen.
 
Ten eerste zijn wij met Sip Jaap Bos mondeling overeengekomen dat,indien wij als federatie hem nodig hadden voor het verzorgen van de wintertrainingen,hij ons niet in de steek zou laten.Wat ons betreft is Stichting Score iets te voorbarig met zijn opmerking dat Sip Jaap geen wintertrainingen meer zal geven voor de federatie.
 
Ten tweede kent de federatie Dongeradeel een belangrijk gedachtegoed,en dat is dat ieder jeugdlid de kans moet hebben om deel te nemen aan initiatieven op het gebied van kaatsen en kaats-gerelateerde sporten in onze gemeente.Hiervoor heeft de federatie destijds een jeugdcommissie in het leven geroepen die zich inzet voor trainingen en wedstrijden voor alle jeugdcategorieën Een belangrijk aspect hierbij is dat de kaatssport betaalbaar moet zijn voor alle leden.
 
Met het voorstel van Stichting Score is er een grote categorie jeugdleden die om financiële reden niet aan de wintertrainingen deel zou kunnen nemen.Dit druist tegen onze federatie-principes in.
 
De reden waarom wij u vragen om nog geen beslissing te nemen omtrent deelname aan de wintertrainingen van Stichting Score,heeft te maken dat wij als federatie druk doende zijn om,gelijk aan voorgaande jaren,dezelfde faciliteiten aan te bieden als Stichting Score maar dan tegen de gebruikelijke tarieven( en geen shirts,korte broeken en sokken)
 
Binnenkort kunt u van ons een mail verwachten waarin wij onze plannen nader toelichten echter staat het u geheel vrij om de keuze te maken die u voor uw kind het beste acht.
 
Plezier in kaatsen,daar gaat het om.
 
Het federatiebestuur