Prijswinnaars DSD-Partij

28 aug

Heren; 1e prijs Jordy Mossel, Harald Wiersma en Jeroen Boonstra2e prijs: Bouwe Stiemsma, Adol Braaksma en Jelmer Elzinga. Dames: 1e prijs Mellanie vd Mossel, Hanneke Botma en Antsje de Vries2e prijs Gryte Hoekstra, Gerjanne Visser en Petra Feenstra

Winnaars d.e.l. 5 augustus Ee

6 aug

A- Klasse Jan Tijtsma, Wiebe Wessel Bos Gerrit Dijkstra, Riemer Hoekstra B-Klasse Wytze Vlasman, Jelle de Boer, Meindert de Jong Johan Hettema, Johannes Reitsma, Boele Terpstra Dames Melanie vd Mossel, Imke Boersma, Nynke Dijkstra Joukje Salverda, Gerjanna Visser, Antsje de … Lees meer »