Informatie over het bestuur

 

Federatiebestuur

       
Warner Veltman  Voorzitter    wveltman@knid.nl
Metske van der Ploeg  Secretaris   0611247350  federatiedongeradeel@live.nl
Thea Bruinsma  Penningmeester   0630833201  th.bruinsma@knid.nl
Oene van der Woude  Algemeen  0651316311  oene87@hotmail.com
Metske van der Ploeg (tijdelijk)  Jeugdzaken    federatie-jeugd@live.nl

 

Klassementencommissie

Jelle Jaap Stiemsma Voorzitter 06-40427518 jj.stiemsma@gmail.com
Margriet Wijtsma Secretaresse/    

penningmeester

06-17770112 m_wijtsma@live.nl
Hilde Seepma Websitebeheer/    

Loting

0650590384 info@federatiedongeradeel.nl
Durk P. vd Schaaf Algemeen 0641565181 dp.vdschaaf@knid.nl
Metsje Zijlstra-Sipma Websitebeheer /    

Algemeen

   
Waatze de Vries Algemeen 0648205369 waatze@live.nl
Wiebe Wessel Bos Algemeen 0655598194 wiebewesselbos@hotmail.com