Informatie over het bestuur

Federatiebestuur

Johannes Koree  Voorzitter  0627528224 j.koree@knid.nl
Vacant  Secretaris 
Thea Bruinsma  Penningmeester  0630833201  theatjipke@gmail.com
Vacant  Algemeen
Anja Bandstra Visser  Jeugdzaken 0658937316  federatie-jeugd@live.nl

Klassementencommissie

Jelle Jaap Stiemsma Voorzitter 06-40427518 jj.stiemsma@gmail.com
Margriet Wijtsma Secretaresse/

penningmeester

06-17770112 m_wijtsma@live.nl
Esther Turkstra Websitebeheer 0629598073 info@federatiedongeradeel.nl
Gryte Hoekstra Websitebeheer/ Algemeen 0620543354 info@federatiedongeradeel.nl
Metsje Zijlstra-Sipma Websitebeheer /

Algemeen

0615624166 info@federatiedongeradeel.nl
Waatze de Vries Algemeen 0648205369 waatze@live.nl
Wiebe Wessel Bos Algemeen 0655598194 wiebewesselbos@hotmail.com