Informatie over het bestuur

 

Federatiebestuur

       
Warner Veltman  Voorzitter    wveltman@knid.nl
Metske van der Ploeg  Secretaris   0611247350  federatiedongeradeel@live.nl
Thea Bruinsma  Penningmeester   0630833201  th.bruinsma@knid.nl
Oene van der Woude  Algemeen  0651316311  oene87@hotmail.com
Ruurd Toren  Jeugdzaken    federatie-jeugd@live.nl

 

Klassementencommissie

Bouwe Stiemsma Voorzitter 0614867306 bouwestiemsma@gmail.com
Alie Kuipers Secretaresse/

penningmeester

0630081008 aliebos0109@hotmail.com
Hilde Seepma Websitebeheer/

Loting

0650590384 info@federatiedongeradeel.nl
Durk P. vd Schaaf Algemeen 0641565181 dp.vdschaaf@knid.nl
Metsje Zijlstra-Sipma Websitebeheer /

Algemeen

   
Waatze de Vries Algemeen 0648205369 waatze@live.nl
Jacob Lei Algemeen 0628571370 jacoblei@hotmail.com