Spelregels en wedstrijdzaken

Spelregels en wedstrijdzaken

Bijloten volgens reglementen KNKB + afmelden alleen via de website!

1. Toe- en uittreding A-klasse
Eenmaal per jaar worden alle verenigingen vooraf aan de voorjaarsvergadering van de federatie schriftelijk verzocht om kaatsers toe te voegen of af te voeren van de lijst met A-kaatsters. De verenigingen dienen dit formulier uiterlijk voor aanvang van de vergadering te hebben ingediend. Het bestuur van de federatie beslist (tijdens de vergadering) over toetreding tot de A-klasse, eventueel na advies van de klassementencommissie.
Spelers die niet op de A lijst staan maar die uitkomen op de heren hoofdklas, 1e en 2 e klas KNKB wedstrijden dienen in de A-klas uit te komen.

2. Sportdag en vrije formatiewedstrijden
Voor de sportdag is het niet mogelijk om zich via de website op te geven, dit dient te gebeuren bij de vereniging van het dorp/stad waarvoor wordt gekaatst. De vereniging stuurt de aanmelding uiterlijk maandag voor 19.00 uur naar de secretaris van de Federatie Dongeradeel. De sportdag is een dorpenpartij, wanneer formeren binnen het dorp niet mogelijk is, dan mag er binnen de afdeling een partuur gevormd worden, wanneer ook dit niet lukt dan kan er gekaatst worden met een kaats(t)er die in het dorp geboren en getogen is, maar hier nu niet meer woont.
Voor de sportdag en de vrije formatiewedstrijden geld bovendien dat wanneer het geformeerde partuur uit minimaal 1 A kaatser bestaat het partuur dient uit te komen in de A klasse.

2. Loting
Om de loting van de federatiepartijen nog tijdig op donderdagavond te kunnen plaatsen op de website, is besloten om de loting van alle federatiepartijen met 1 uur te vervroegen naar 18.00 uur! Houdt hier dus rekening mee.

3. Bijloten
Indien er moet worden bijgeloot geldt het volgende:
– bij een reguliere wedstrijdlijst zonder competitie- of poulevorm gelden de regels van de KNKB – bij een wedstrijd in poule- of competitievorm kan het voorkomen dat een partuur van 2 personen wordt geloot/samengesteld. Dit partuur zal de gehele wedstrijddag met 2 personen uit moeten kaatsen, bij een eventuele finale o.i.d. wordt niet bijgeloot.

4. Inleggeld
Het inleggeld voor Heren Senioren en Dames is voor de federatiepartijen € 5,00 (€ 4,00 voor de vereniging en € 1,00 voor wasgeld tenues). Inleg 14-16 federatiewedstrijden bedraagt € 3,00 (de jeugd betaald geen wasgeld voor tenues).

5. Schorsing
Individuele gevallen, waarbij eventueel een schorsing van de kaatser op zijn plaats zou zijn, ligt binnen de competentie van het federatiebestuur. Het bestuur kan hiervoor advies vragen bij de klassementencommissie.

6. Bevoegdheden klassementencommissie
Zaken die in een later stadium kunnen worden beslist, daarin beslist het bestuur van de federatie. In zaken die voor en tijdens de kaatswedstrijden vragen om beslissingen heeft de Klassementencommissie het mandaat van het bestuur om zelfstandig beslissingen te nemen.

7. Aanvang wedstrijden
Alle federatiewedstrijden dienen om 13.00 uur aan te vangen.
Alle kaatsers dienen om 12.30 uur op het kaatsterrein aanwezig te zijn!

8. Afmelden voor een wedstrijd
Alleen om strikt noodzakelijke redenen kan voor een wedstrijd worden afgemeld. Afmelden uitsluitend via afmeldformulier website federatie
Het afmelden via andere kanalen zal leiden tot schorsing

9. Wanneer jongens en meisjes die zich opgeven voor de categorie 14-16 (zaterdag) en deze niet doorgaat wegens te weinig opgave mogen ze kaatsen in de B-klasse of dames. Ze zullen hiervoor persoonlijk worden benaderd. Als opslagafstand geld dan de afstand voor hun eigen categorie.
Als een jongen of meisje uit de categorie 14-16 zich rechtstreeks opgeeft voor de B-klasse of dames geld ook de opslagafstand van de B-Klasse of dames.

10. Opslagafstand

11. Afmetingen kaatsveld
De afmetingen voor het kaatsveld zijn in onderstaande tabel weergegeven en hier dient iedere vereniging zich aan te houden bij het leggen van het veld voor de wedstrijd zodat de afstanden bij iedere wedstrijd gelijk zijn.