Jeugdzaken

De federatie-Dongeradeel is de overkoepelende organisatie van de kaatsverenigingen uit de voormalige gemeente Dongeradeel, die aangesloten zijn bij de KNKB. Een onderdeel van het federatiebestuur is de jeugdzaken.

De functie van jeugdzaken binnen het federatie-bestuur is o.a:

– Het uitschrijven van de jeugdwedstrijden naar de verenigingen

– De loting van deze wedstrijden

– Het bijhouden van de jeugdklassementen

– Het organiseren van de zaaltraining in de winter Jeugdwedstrijden

De organisatie van een wedstrijd op de dag zelf is voor de organiserende vereniging. Opgave voor de jeugdwedstrijden gaat via je eigen vereniging (Individueel opgeven is dus niet mogelijk). Deze is er ook verantwoordelijk voor dat de kaatser aan de gestelde eisen voldoet. Deze eisen, die betrekking hebben op de opslagafstanden die je minimaal moet beheersen, staan in de onderstaande tabel. Haal je de afstanden niet dan kun je helaas niet aan de wedstrijden deelnemen. Voor vragen of opmerkingen klik je op het volgende adres: federatie-jeugd@live.nl .

Voor Kaats(t)ers buiten de federatie is het ook mogelijk om deel te nemen aan de jeugdwedstrijden van de federatie dongeradeel, door je op te geven via bovenstaand mailadres. Je moet dan wel minstens de onderstaande opslagafstanden beheersen. Afmelden voor een wedstrijd ook graag via bovenstaand mailadres.

Onderstaand de afstanden die je moet beheersen:

De spelers worden ingedeeld op grond van hun leeftijd op 31 december van het voorgaande jaar.

De opslag afstand voor de KNKB kaats(t)ers ligt 3 meter verder als de federatie afstand, dit wordt aangemerkt met een prop. Onder KNKB kaats(t)ers wordt verstaan, kaats(t)ers die (gaan) deelnemen aan D.E.L.- en afdelings- wedstrijden van de KNKB. Kaats(t)ers die alleen deelnemen aan afdelingswedstrijden van de KNKB om het partuur aan te vullen, worden niet gezien als KNKB kaats(t)ers.

HET IS VERPLICHT OM IN EEN GEHEEL WIT SHIRT EN ZWARTE BROEK TE KAATSEN! Bij geen juiste kleding kan een kaatser worden geweigerd.