Geslaagde Ale van Kammen Federatiepartij.

6 mei

Op Hemelvaartsdag organiseert traditiegetrouw de KV Warber Bliuwe de Ale van Kammen kaatspartij in Morra-Lioessens. Op deze zonovergoten dag stonden er ongeveer 70 kaatsers/kaatssters op de lijst. Er was een categorie voor de A-klasse, voor de B-Klasse, de dames en de jeugd 14-16 jaar. In alle categorieën werd er fanatiek en spannend gekaatst.

Bij de jeugd 14-16 jaar hadden zich 6 kaatsers opgegeven. Vanwege de geringe deelname werd er na elke omloop opnieuw geloot, en was er een individueel klassement. De 1e prijs werd gewonnen door Simon Jan Mol en Baukje de Vries, zij wisten beiden al hun wedstrijden te winnen.

sdr

Bij de dames stonden er 4 parturen op de lijst, hier gingen ze competitiekaatsen. Hier werd de 1e prijs gewonnen door Margriet Wijtsma, Femke Meindertsma en Johanna bos. De 2e prijs werd gewonnen door Gryte Hoekstra en Metsje Sipma.

dav                                   dav

Bij de heren B-klas stonden er 8 parturen op de lijst. Hier werd de 1e prijs in de verliezersronde gewonnen door Jeroen Boonstra, Tjerk Holwerda en Andre Turkstra. In de finale mocht het partuur van Adol Braaksma het opnemen tegen het partuur van Ype Rispens. Dit werd een eenzijdige finale met de terechte winnaars Adol Braaksma, Renze Stiemsma en Tjeerd Jan Boomsma. De 2e prijs werd gewonnen door Ype Rispens, Jelmer Elzinga en Stephan Overkempe.

In de heren A-Klas werd een competitie gekaatst met 5 parturen. In de A-klas werd er spannend gekaatst, en tot aan de laatste omloop had iedereen nog kans op een prijs. Hier was de 1e prijs voor Douwe Hiemstra, Sjouke Hylkema en Gerben Hein Wijtsma. De 2e prijs hier was voor Wilbert Hiemstra, Nanne Stiemsma en Sip Jaap Bos.

sdr

De eerstvolgende federatiepartij is op vrijdag 20 mei (dames en jeugd 14-16 jaar), en op zaterdag 21 mei (heren A en B-klas).

5 mei