54e Rommert Zijlstra kaatspartij te Morra-Lioessens

18 aug

54e Rommert Zijlstra kaatspartij te Morra-Lioessens

Onder prachtige weersomstandigheden organiseerde k.v. Warber Bliuwe afgelopen woensdag de traditionele Rommert Zijlstra kaatswedstrijd op een woensdag in de bouwvak. De jaarlijks verkaatste wedstrijd wordt vanaf 1963 gespeeld onder organisatie van de kaatsvereniging. Vanaf 1963 tot zijn overlijden in 1983 was Rommert Zijlstra uit Morra de sponsor van deze wedstrijd. Vanaf 1984 heeft Faber installaties uit Lioessens, en later gevestigd te Oosternijkerk het sponsorschap op zich genomen en met het handhaven van de naam de traditie in ere gehouden.

De 54e editie werd gekaatst in vier verschillende klassen. Bij de jeugd van 14-16 jaar werd een competitie verkaatst tussen 4 parturen 2-tallen. Het partuur van Antje de Vries uit Anjum en Siebe Feenstra uit Morra wist met 3 gewonnen partijen de 1e prijs te winnen. Christine Spijksma uit Morra en Dylan Cuperus uit Oosternijkerk verloren met 5-2 van de latere winnaars en mochten de 2e prijs in ontvangst nemen.

Bij de Dames mochten eveneens 4 parturen in 2-tallen een competitie verkaatsen. Dit werd een uitermate spannende strijd, waar uiteindelijk 3 parturen met 19 voor-eersten eindigden. Het aantal tegen-eersten moest de doorslag geven. Dit resulteerde in het meest gunstige aantal voor de Holwerder dames Amarins Meindertsma en Berber Rinskje Ferwerda. Zij mochten de kransen in ontvangst nemen. Jantina Rozema uit de Falom en Metsje Sipma hadden 2 eersten meer tegen en mochten de 2e prijs in ontvangst nemen.

Er waren 8 parturen bij de heren B-klasse die een normale lijst verkaatsten. In de verliezersronde won het partuur van Harald Wiersma uit Metslawier, Mink Jelle Zijlstra en Andre Turkstra uit Dokkum de 1e prijs door met 5-1 te winnen van het partuur van Jacob Jongeling cs. In de finale van de winnaars wonnen de zwaar-favorieten Jan Braaksma Kollum, Oene v/d Woude Moddergat en Dirk Pieter van der Schaaf te Brantgum de strijd met 5-0 en 6-6 van Simon Jan Mol Niawier, Sytze Aagjes Holwerd en Willem Elzinga te Moddergat.

De heren A-klasse mochten een competitie verkaatsen, vier parturen in 2-tallen. Na 2 verkaatste wedstrijden hadden al de vier parturen nog zicht op de eindzege daar allen één keer hadden verloren. Uiteindelijk zorgen de gebroeders Bouwe en Jelle Jaap Stiemsma uit Lioessens met de winst in de 3e omloop voor de dagzege met een voordelig saldo van 18 voor-eersten. Jacob Lei uit Dokkum en Ewald Seepma uit Oosternijkerk eindigden met 16 eersten op de 2e prijs.

Voorzitter Bouwe Stiemsma blikte tijdens de prijsuitreiking terug op de afgelopen 54 jaar, en de hoogtijdagen in de jaren ’80 met tegen de 300 deelnemers. Met het oog op het huidige jeugdbeleid binnen de aangesloten verenigingen binnen onze gemeente en het enthousiaste bestuur van de federatie Dongeradeel zijn we er van overtuigd dat de aanwas van het jeugdig talent die zal doorstromen in de senioren-klassen zorgen voor het voortzetten van deze mooie traditionele kaatsklassiekers in onze regio.

Door de kaatsfederatie Dongeradeel

Na de gespeelde Rommert Zijlstra kaatswedstrijd kunnen de tussenstanden van het Weidenaar-kaatsklassement weer worden opgemaakt. Inmiddels zijn 9 van de 11 te verkaatsen wedstrijden gespeeld, waarbij de te spelen wedstrijden te Niawier op 2 september en Morra Lioessens op 9 september zullen zorgen voor de ontknoping van de winnaars.

Tussenstand na 9 wedstrijden

 

Tussenstand Weidenaar A-Klassement

1 Wiebe Wessel Bos      18,3

2 Wiebe Dijkstra              16,3

3 Ewald Seepma              12,1

Jacob lei                           12,1

5 Bouwe Stiemsma        11,1

6 Gerben H Wijtsma      8,1

7 Sjouke Hijlkema           5,1

 

Tussenstand Weidenaar B-klassement

1 Dirk P vd Schaaf            21,4

2 Douwe Wierstra           16,2

3 Willem Elzinga               15,2

Oene van der Woude      15,2

5 Siemen Zeilinga            14,1

6 Tjeerd Jan Boomsma    13,2

7 Waatze de Vries           12

Simon Jan Mol               12

9 Renze Stiemsma          11,2

10 Andre Turkstra           6

11 Adol Braaksma           5

12 Harald Wiersma         4

13 Sytze Aagjes                3

 

Tussenstand Weidenaar dames klassement

1 Afke de Vries                  21,3

2 Esther Turkstra             19,2

3 Metsje Zijlstra-Sipma 18,3

4 Anke Mollema              15,3

Hilde Seepma                15,3

6 Mynke Hoekstra          11,1

7 Nynke Dijkstra              10,2

8 Johanna Bos                  8,1

Berber Rinskje Ferwerda        8,1

Amarins Meindertsma              8,1

11 Hanneke Botma         5,1

12 Margriet Wijtsma      3