Federatie Dongeradeel jeugdwedstrijd Ee

5 jul

Op woensdagavond 1 juli werd de laatste reguliere jeugdwedstrijd competitie 2015 van de Federatie Dongeradeel  gespeeld. Op deze heerlijk warme kaatsavond meldden zich op sportpark ‘De Streng’ te Ee in totaal maar liefst weer 97 jeugdkaatsers, die in 7 categorieën om de kransen en de geldprijzen streden. Met heel wat toeschouwers langs de lijn en de vele aanmoedigen van die kant werd het een ouderwetse kaatsavond, waarna  bijna iedereen tevreden huiswaarts keerde. Behalve bij de pupillenmeisjes. Het frappante feit deed zich voor dat na de 3 gespeelde wedstrijden twee parturen precies hetzelfde aantal vóór-eersten als tegen-eersten hadden en dat ook het laatst gespeelde eerst precies in punten gelijk 6-6 was geëindigd. Wat doe je dan als er maar 3 kransen te verdelen zijn?

De wedstrijdleiding besloot dat de beide 2-tallen nog een halve wedstrijd zouden spelen, vanaf  3 eersten gelijk. En u raadt het al: ook nu werd het weer 5-5, 6-6. De laatste bal móest de beslissing brengen… De winnaars juichten en de tranen in de ogen bij de verliezers. Hoe wreed kan sport soms zijn. Eigenlijk hadden al deze 4 meisjes een krans verdiend!

De uitslagen:

Welpenjongens (4 parturen)

1. Peder Dijkstra, Wybren de Jong, Rikus van der Meulen

2. Jan Bandstra,  Jarno Cuperus

Welpenmeisjes (4 parturen)

1. Suzanna Allema, Lolkje de Jong, Anouk Kingma

2. Willianke Sipma, Isabella Sijtsma,  Anna Zijlstra

Pupillenjongens (4 parturen)

1. Peter Boersma, Lars Hoekstra, Bauke Toren

2. Wilmer Feenstra, Jelmer Torensma, Bram Weidenaar

Pupillenmeisjes ( 6 parturen)

1. Iris Hoekstra, Lysanne Koree

2. Marit Roorda, Sjoke van der Vorst

Schooljongens (6 parturen)

1. Eelke Veltman, Hendrik Willem van der Vorst, Hessel Wilman

2. Andele Veltman, Marten Wouda

Schoolmeisjes (6 parturen)

1. Eline Koree, Demi Hoekstra, Janneke Posthuma

2. Petra Feenstra, Femke Hovinga