Federatie Dongeradeel jeugdwedstrijd Niawier

30 jun

Federatie Dongeradeel jeugdwedstrijd Niawier

Woensdag 24 juni werd er door 97 kaatsers in 7 categorieën gekaatst op ´t Mearsfjild in Niawier. Een fantastische opkomst! Het wordt dan wel passen en meten om alle wedstrijdvelden kwijt te kunnen, en ook het materiaal is dan niet altijd toereikend. Maar gelukkig zijn er altijd andere verenigen bereid om hun materiaal beschikbaar te stellen. Er kon gekaatst worden onder prima weersomstandigheden en er werd door de jeugd fanatiek gestreden om de prijzen. Bij de welpenjongens waren er 4 kranswinnaars, normaal gesproken wordt er door loting beslist wie er dan naar huis gaat met de kransen, maar in samenspraak met het Federatie jeugdbestuur werd besloten om 4 kransen in deze categorie uit te rijken.

Uitslagen;

Welpenjongens (6 parturen)

1e Jarno Cuperus, Peder Dijkstra     Jan Bandstra, Hessel Veendorp

2e Dennis Hovinga, Folkert Jelmer Visser

Welpenmeisjes (4 parturen)

1e Anna Zijlstra, Tineke Borger

2e Lolkje de Jong, Janiek Kloostra

Pupillenjongens (4 parturen)

1e Bauke Toren, Marco Wouda

2e Almer Zijlstra, Cees Zeilinga

Pupillenmeisjes (6 parturen)

1e Geertje Bijlsma, Petra Feenstra

2e Nynke de Vries, Marit Bakker

Schooljongens (8 parturen)

1e Sytse Koree, Jorn Hoekstra

2e Gerwin Dijkstra, Jan Berend Sipma, Hessel Wilman

1e VR. Arjen Schregardus, Sieuwe Kazimier, Simon Jan Dijkstra.

Schoolmeisjes (6 parturen)

1e Christine Spijksma, Esther Sijtsma

2e Antje de Vries, Kristine Postmus

Jongens/meisjes (6 parturen)

1e Jan Tijtsma, Jelle de Boer

2e Gerrit Dijkstra, Simon Jan Mol

 
1e pupmeisjes 1e pupjongens1e schooljongens 1e jongens_meisjes 1e schoolmeisjes 1e welpenjongens 1e welpenmeisjes Kaatsen Federatie foto70

Kaatsen Federatie foto105