Jeugd uitslagen woensdag 27 Juli Niawier

31 jul

Federatie Dongeradeel jeugdwedstrijd Niawier

Woensdag 27 juli werd er door de welpenjongens, welpenmeisjes  en pupillenjongens en pupillenmeisjes categorieën gekaatst in Niawier.

Bij de welpenmeisjes waren 5 deelnemers. Ze kaatsten 3 omlopen in wisselende samenstelling. Bij de welpenmeisjes waren spannende partijen te bewonderen. Twee partijen werden pas beslist op een stand van 5-5 (6-6). Suzanne Torensma wist drie wedstrijden te winnen en werd hiermee winnaar. Er waren twee tweedeprijswinnaars. Dit waren Willianke Sopma en Doutzen Veendorp.

De welpenjongens waren vertegenwoordigd met 4 parturen. Ook hier werden drie omlopen gekaatst. Na twee omlopen had het partuur Keije van der Kooi, Miet Schregardus en Jacob Boersma 12 vooreersten. Ze hadden aan een overwinning in de laatste omloop genoeg voor de eerste prijs. Hoe anders zou het lopen. Ze verloren de laatste wedstrijd met 5-1 (6-2) van Albert Vogel en Pieter Siebe Cuperus. Zij werden door deze overwinning eerste. Voor Van der Kooi c.s. was het afwachten of er nog een prijs inzat. Dit was niet het geval. Doordat Jelle R. Lei en Jan Willem Cuperus hun laatste wedstrijd wonnen werden zij tweede.

De pupillenmeisjes kaatsten in een A en een B poule met elk 4 deelnemers. In de A poule ging de eerste prijs naar Esther Wolters, zij won haar drie wedstrijden. Tweede werd Elisabeth Schregardus. In de B poule was de eerste prijs voor Nynke de Vries. Zij wist haar drie wedstrijden te winnen. Maureen Dijkstra werd tweede.

Bij de pupillenjongens waren 4 parturen. Hier werden de terechte winnaars het partuur Douwe Dijkstra, Peder Dijkstra en Lars Hoekstra. Zij wonnen vrij gemakkelijk hun drie wedstrijden. Tweede werden Johan Sipma, Rutmer van der Veen en Jan de Hoop.

Uitslagen;

Welpenmeisjes (5 deelnemers)

1e Suzanne Torensma Oosternijkerk.

2e Willianke Sipma Ee en Doutzen Veendorp Ee.

1e welpenmeisjes 2e welpenmeisjes

Welpenjongens (4 parturen)

1e Albert Vogel Lioessens en Pieter Siebe Cuperus Oosternijkerk.

2e Jelle R. Lei Moddergat en Jan Willem Cuperus Morra.

1_welpenjongens 2_welpenjongens

Pupillen meisjes Poule A (4 deelnemers)

1e Esther Wolters Ee.

2e Elisabeth Schregardus Lioessens.

1_2 pup_meisjes Poule A

Pupillen meisjes Poule B (4 deelnemers)

1e Nynke de Vries Anjum.

2e Maureen Dijkstra Dokkum.

1_2 pup_meisjes poule B

Pupillenjongens (4 parturen)

1e Douwe Dijkstra Morra, Peder Dijkstra Hantumhuizen en Lars Hoekstra Damwald.

2e Johan Sipma Lioessens, Rutmer van der Veen Dokkum en Jan de Hoop Niawier.

1_pupjongens

2_pupjongens