Let op belangrijk nieuws A-klasse

16 jun
Beste kaatsers,
De afspraak was dat de opkomst van de A-klasse na 4 wedstrijden zou worden geëvalueerd. Inmiddels heeft deze evaluatie plaats gevonden en komt de klassementencommissie tot onderstaande conclusie.
“De conclusie die wij kunnen trekken is dat na 4 wedstrijden er maar 1 wedstrijd doorgang heeft kunnen plaatsvinden (Ale van Kammen partij). De gemiddelde opgave op een zaterdag is 2-3 A-klassers.”
De klassementencommissie komt na de evaluatie met onderstaande punten om de A-klasser die zich opgeeft toch mee te laten kaatsen.
Voorstel uitgangspunten:
– bij minder dan 7 A-kaatsers worden de A-kaatsers bij de B geplaatst
– A-kaaters moeten uit elkaar worden geloot
– A-kaatser komt achterin, tenzij het een opslagen is die geen perk-capaciteiten heeft
– A-kaatser moet bij A opslag opslaan (dus 2 m verder dan B opslag)
– punten gespeeld bij B wedstrijd tellen mee voor A-klassement.
Over bovenstaande punten is in Holwerd op 6 juni jongstleden overleg geweest met de aanwezige B-klassers en hieruit kwam naar voren dat bovenstaand geen probleem was.
Als federatiebestuur hebben we het ook over deze problematiek gehad en besloten dat bovenstaande regels/uitgangspunten ingaan bij de eerstvolgende federatiepartij (20 juni Dongeradeelpartij ,Anjum).
Voor de sportdag geld bovenstaand niet hier zal worden gekaatst in een A en B klasse.
Tevens kwam het verzoek van de klassementscommissie of de verenigingen hun lijst met A-Klassers willen mailen.Kan gestuurd worden bouwestiemsma@gmail.com
Namens het federatiebestuur