Trotse nieuwe kaatstrainers

23 dec

Maandag 16 dec kregen 6 van de 8 deelnemende cursisten die de kaatstrainers cursus KT2 hadden gevolgd hun felbegeerde diploma’s.
Deze werden uitgereikt door de trainers Jan de Groot en Sip Jaap Bos. De training en de uitreiking vonden plaats bij de altijd warme en gastvrije kaatsvereniging Warber Bliuwe te Morra Lioesens.

De cursus is laagdrempelig, doel om vrijwilligers de basis kennis van het kaats trainen bij te brengen. Waardoor zij zelfstandig bij hun vereniging of andere verenigingen jeugdleden kunnen trainen.
In 6 avonden werd dit uitgevoerd, met een theorie en praktijk gedeelte, waarbij 3 opdrachten en het maken van een portfolio gemaakt moesten worden.
Afsluitend met een evaluatie, waarin duidelijk naar voren kwam wat de resultaten al waren.
Zoals in Anjum waar de 18 jarige Eline Koree samen met vrijwilligers 20 kabouters aan het trainen kreeg, of zoals in Hantum waar 4 jr geleden amper nog getraind werd, en nu meer dan 30 jeugdleden deelnemen.
Dit om dat er uit Hantum 4 deelnemers waren voor de cursus, dus succes werd duidelijk zichtbaar.
Ook waren de deelnemers vol lof over de 2 trainers, de openheid en goede sfeer tijdens de plezierige avonden.

Van de 8 deelnemers kregen 2 heel jongedames geen diploma, Willemien Terpstra uit Hantum en Aljantine Holtewes uit Niawier gaan door voor de zware kaatstrainer cursus KT3, en hebben die inmiddels ook gehaald.
Kaats federatie Dongeradeel liet hun waardering voor de inzet van deze vrijwilligers blijken door het uitreiken van vleespakketjes van slagerij Menno Hoekstra te Hantum.
Want wat moet een sport zonder vrijwilligers die kennis over willen brengen. Tijdens deze avond werd dat ook weer duidelijk.

Daarom is de kaatsfederatie Dongeradeel ook trots op trainers zoals Sip Jaap en Tamme die ook dit jaar weer de wintertraining verzorgen.

Waar alweer 86 jeugdleden zich hebben op gegeven. Tevens voor het eerst ook een uur senioren training in de sporthal van Holwerd wordt toegevoegd.
Meer nieuws over dit uur is te volgen op de website van de Kaatsfederatie Dongeradeel. www.kaatsfederatiedongeradeel.nl
Samenvattend leeft het kaatsen nog volop in Noard East Fryslan, enthousiasme, positieve vrijwilligers, openheid, passie, plezier, betrokkenheid allemaal ingrediënten die op de uitreiking aanwezig waren.
Waar kaatsverengingen bloeien dankzij deze 8 cursisten.

Op de Foto 1e rij van links naar rechts Sip Jaap Bos trainer, Wytse Kuipers Hantum, Gerben Hein Wytsma Morra, Simon Jan Mol Morra.
Zittend, Ruurd Toren Hantum, Eline Koree Anjum. Jan de Groot Trainer
Op de foto ontbreken Jan Visser Hantum, en de 2 jonge dames Willemien Terpstra uit Hantum en Aljantine Holtewes uit Niawier die door gingen voor de cursus KT3.