Uitslag Ale van Kammenpartij Morra Lioesens

2 jun

KV Warber Bliuwe organiseerde Ale van Kammen federatiepartij.

Afgelopen Hemelvaartsdag organiseerde KV Warber Bliuwe haar traditionele Ale van Kammen kaatspartij. Sponsoren van deze partij zijn Cateringservice M van Kammen en van Kammen Attractieverhuur uit Ginnum. Ondanks de stevige wind die over het veld stond werd er mooi en op een hoog niveau gekaatst. In totaal hadden 61 kaatsers zich opgegeven voor deze wedstrijd.

In de Meisjescategorie hadden 6 kaatsters zich opgegeven. Deze kaatsters kaatsten een individueel klassement. Marrit Roorda mocht aan het eind van de dag de krans mee naar huis nemen omdat zij al haar wedstrijden wist te winnen. Tineke Terpstra ging met de 2e prijs naar huis.
Bij de jongens stonden vier parturen op de lijst. Hier ging het tussen het partuur van Douwe Dijkstra en Jelmer Torensma en het partuur van Jordy Mossel en Arjen Schregardus, doordat het partuur van Jordy en Arjen de onderlinge wedstrijd wonnen op de stand van 5-5 6-0 mochten zij zich de winnaars noemen deze dag.
De dames kaatsten in een poule van 3 parturen. Doordat het partuur van Esther Turkstra en Metsje Zijlstra hun beide wedstrijden wisten te winnen namen zij de krans mee naar huis.
Uit een lijst van 8 parturen in de B-klas mocht het partuur van Lolke Dijkstra, Oene van der Woude en Durk Pieter Hiemstra zich de winnaar van de dag noemen. In de finale wisten zij het partuur van Simon Jan Mol, Pieter Visser en Magchiel Faber te verslaan, stand 5-2 6-6. De verliezersronde werd gewonnen door Jan Braaksma, Sybren Dijkstra en Marten Groen.
De A-klasse kaatste een competitie met 5 parturen. Het partuur van Jan Tijtsma, Oane Dijkstra en Sip Jaap Bos wisten 26 punten te behalen en hiermee wonnen zij de A-klas. Nummer 2, het partuur van Gerwin Dijkstra, Sjouke Hylkema en Jelle Jaap Stiemsma behaalden 22 punten.

Het zijn deze dagen hoogtijdagen voor KV Warber Bliuwe. Zaterdag 1 juni kaatsten de Heren Hoofdklasse Vrije Formatie in Morra-Lioessens. 15 Juni staat het NK-Jongens op de agenda, hier komen de grootste talenten in de Jongenscategorie naar Morra-Lioessens.