Uitslag Rommert Zijlstra partij 17 augustus Morra-Lioessens

22 aug

Geslaagde Rommert Zijlstra kaatspartij.

Afgelopen woensdag stond de Rommert Zijlstra partij weer op de agenda. Deze partij wordt al sinds 1963 gekaatst in Morra-Lioessens. Sponsor van deze partij was Faber Installatietechniek uit Oosternijkerk, waarvoor dank!

Bij de dames stonden er 4 parturen op de lijst, wat betekent dat er een competitie werd gekaatst.

In deze competitie werden de meeste punten gehaald door het partuur van Margriet Wijtsma, Djoke de Jong en Johanna Bos. De tweede prijs ging naar het partuur van Ilse van den Berg, Amarins Meindertsma en Nynke Dijkstra.

In de B-klas hadden zich 27 kaatsers opgegeven, wat resulteerde in een mooie lijst met 9 parturen.

Hier ging de finale tussen het partuur van Jeroen Boonstra, Jacob Jongeling en Dirk P. vd Schaaf en Waatze de Vries, Peter Groen en Minne Dijkstra. Dit werd een ongekend spannende partij, die op een stand van 5-5 6-6 gewonnen werd door het partuur van Waatze de Vries cs. De derde prijs werd gewonnen door het partuur van Alle Sterk, Jan Arjen Vrieswijk en Durk P. Hiemstra. Verder was er nog een eerste prijs in de verliezersronde, deze werd gewonnen door Douwe Wierstra, Tsjerk Holwerda en Andre Turkstra.

In de A-klas waren er 4 parturen, dus hier werd ook een competitie gekaatst. Hier was het ook spannend tot de laatste partij. In deze wedstrijd nam het partuur van Wilbert Hiemstra, Oane Dijkstra en Jelle Jaap Stiemsma het op tegen het partuur van Jacob Lei, Meindert Lieuwe Jansma en Auke Boomsma. Hier werd er ook zeer spannend gekaatst, wat resulteerde in een winstpartij voor het partuur van Wilbert Hiemstra. Veel hadden ze er niet aan want ze hadden meer tegeneersten dan het partuur van Jacob Lei. De eerste prijs ging naar het partuur van Jacob Lei, en de tweede prijs naar het partuur van Wilbert Hiemstra.

IMG_1092