Verslag Dongeradeelpartij Anjum

4 jul

Geslaagde Dongeradeelpartij in Anjum

Ondanks iets mindere opgave dan gebruikelijk is op vrijdag 9 juni en zaterdag 10 juni onder ideale omstandigheden de Dongeradeelpartij verkaatst. Deze editie werd gehouden over twee dagen omdat er van de twee voetbalvelden maar één beschikbaar was. De kaatsvelden lagen er perfect bij met dank aan de KV Klaas Thomas uit Anjum.

Op de vrijdagavond om klokslag zes uur gingen de jongste categorieën los met hun eerste partij. Dit waren de welpenmeisjes en jongens en de pupillenmeisjes en jongens. Bij de welpen waren zowel bij de jongens als de meisjes vier parturen en zodoende moest men drie keer kaatsen.
De meisjes waren als eerste klaar en hier kwamen als winnaressen Richtje Bandstra uit Oosternijkerk en Nynke Keegstra uit Nes de krans en tegoedbonnen ophalen. Als tweede kwamen hier uit de bus Doutsen Veendorp uit Ee en Laura Allema uit Niawier. Zij kregen ook tegoedbonnen overhandigd, beschikbaar gesteld door Sponsor Top1Toys uit Dokkum.
De welpenjongens waren iets ‘dreger’ dan de meisjes en hier konden na het tellen van de eersten de kransen bij Jan Willem Cuperus uit Oosternijkerk en Jacob Boersma uit Wâlterswâld worden omgehangen. Verdiend tweede werden hier Jille Jongsma uit Damwâld en Marten Jan Koree uit Anjum.
Bij de pupillenmeisjes hadden zich twaalf meisjes opgegeven wat na loting resulteerde in zes tweetallen. Hier werd gekaatst conform het zogenaamde ‘Belgisch systeem’. Na drie omlopen lieten Hester Torensma uit Oosternijkerk en Lolkje de Jong uit Ee zich de kransen omhangen. De tweede prijs in deze categorie was voor Suzanne Allema uit Niawier en Fredau Kuipers uit Holwerd.
Bij de pupillenjongens hadden zich vijf parturen opgegeven en hier moest er dus door een ieder vier keer gekaatst worden. Het partuur van Wybren de Jong uit Moddergat en Rikus van der Meulen uit Anjum won al hun partijen en mochten de eerste prijs ophalen. Jelle Rense Lei uit Moddergat en Albert Vogel uit Lioessens legden beslag op de tweede prijs.

Zaterdagochtend was het de beurt aan de schooljongens, schoolmeisjes en de meisjes om te laten zien wie de besten waren. Op een dauwnat Kolkenfjild werd er zeer leuk en fanatiek gekaatst. In elke categorie waren er vier parturen zodat er drie keer gekaatst moest worden.
Bij de schooljongens wonnen Rutger Torensma uit Oosternijkerk en Douwe Dijkstra uit Morra de eerste prijs. Voor de tweede prijs meldden zich Johan Sipma uit Lioessens en Marco Wouda uit Morra.
Bij de schoolmeisjes was het partuur van Marrit Roorda uit Ternaard en Esther Wolters uit Ee oppermachtig en won dus de eerste prijs. Tweede werden hier Lysanne Koree uit Anjum en Gerjanna Visser uit Lioessens.
In de meisjescategorie was van te voren niet te voorspellen wie hier als winnaar naar voren zou stappen. De meeste partijen eindigden hier dan ook in vijf eersten gelijk. Als winnaressen gingen naar huis Eline Koree uit Anjum en Marije Visser uit Hantum. Als tweede kwamen naar voren Tineke Terpstra van Bollingawier en Christine Spijksma uit Morra.

Zaterdagmiddag konden de senioren hun kunsten vertonen op het ‘Kolkenfjild’.
Zowel bij de dames als bij de heren was er een afmelding wegens blessures. Zo bleven er bij de dames maar drie parturen over zodat ze slechts twee keer hoefden te kaatsen. Johanna Bos en Anke Mollema wonnen hun beide partijen en konden dus de krans in ontvangst nemen van voorzitter Warner Veltman.

De afmelding bij de heren had tot gevolg dat er een lijst overbleef met acht parturen. De A en B-klasse kaatsten samen omdat er te weinig opgave was om in twee klassen te kaatsen. Er werd hier gekaatst met een verliezersronde welke werd gewonnen door Rik Brandsma, Mink Jelle Zijlstra en Wiebe Dijkstra. Tweede prijs in de verliezersronde was voor Harald Wiersma, Sjouke Hijlkema en Meindert L. Jansma.

In de winnaarsronde ging de finale tussen het partuur van Waatze de Vries, Oene van der Woude en Thomas Prins en het partuur van Wiebe Westra, Ewald Seepma en Jan Pieter Hovinga. Na het vallen van de laatste slag om half zeven had het partuur van Wiebe Westra c.s. gewonnen en mochten zij de krans en een waardebon van sponsor Menno Hoekstra in ontvangst nemen.

Al met al een zeer geslaagde Dongeradeelpartij met dank ook aan de sponsors Menno Hoekstra en Top1Toys en de vrijwilligers en het bestuur van KV ‘Klaas Thomas’.