Ale van Kammen partij 26 mei 2022 Morra/Lioessens

26 mei


Na 2 jaar kon er weer de traditionele Ale van Kammen partij worden gekaatst te Morra/Lioessens.54 kaatsers hadden zich opgegeven voor deze partij. Onder mooie weersomstandigheden werd er weer gestreden om de vel begeerde krans.De volgende parturen gingen met de prijs naar huis.


A-klas

1e Gerben-Hein Wijtsma, Sjouke Hylkema, Jan Bandstra

2e Siebe Feenstra, Lolke Dijkstra, Rutger Torensma


B-Klas

1e Waatze de Vries, Marten Groen, Folkert Jelmer Visser

2e Pieter Toren, Jacco van Omme, Tjeerd Jan Boomsma

3e Jeroen Boonstra, Siemen Zeilinga, Douwe Dijkstra


1e afvalronde Willem Elzinga, Harold Wiersma, Magchiel Faber

2e afvalronde Klaas Johan Koree, Oene van der Woude, Nanne Stiemsma


dames

1e Suzanna Allema, Esther Turkstra, Tineke Terpstra

2e Petra Feenstra, Gerjanna Visser, Antje de Vries
We hopen dit seizoen met dit aantal parturen voort te zetten