Uitslag jeugd dorpenpartij 12 juli

15 jul

Jeugdkaatsen ‘Dorpenpartij’ 2019 te Anjum

Vrijdag de 12e juli werd vanaf 17.00 uur de sportdag voor de jeugd van de federatie Dongeradeel, ook wel de dorpenpartij genoemd, verkaatst op het ‘Kolkenfjild’ van kaatsvereniging ‘Klaas Thomas’ te Anjum. Voor deze partij hadden zich 75 jeugdkaatsers opgegeven, afkomstig uit tien dorpen en stad Dokkum. Onder goede weersomstandigheden werd er gestreden om de kransen en de geldprijzen, die beschikbaar gesteld waren door de federatie.

Er werd in 6 categorieën gekaatst.
In de categorie van de jongste jeugd – de welpen – waren er 4 tweetallen van jongens. De 1e prijs ging naar het partuur van Morra met Harke Slagman en Frederik Slagman. De 2e prijs was voor het partuur van Ee met Jannard Sipma en Jorrit Wolters.

In de pupillencategorie waren er 8 meisjesparturen. Deze kaatsten met een winnaars – en een verliezersronde. De 1e prijs was voor de meisjes van Ee 1 : Nynke de Haan en Marrit de Jong. De 2e prijs was voor Ee 2 met Doutsen Veendorp en Jannieck Wouda. De winnaars van de verliezersronde waren de meisjes uit Lioessens: Ytsje Aline Westra, Gelbrich van der Leest en Willianne Wijtsma.
Bij de pupillenjongens waren er 4 parturen. Hier ging de 1e prijs naar het partuur van Anjum met Niek Dijkstra, Marten Jan Koree en Kees Sonnema. De 2e prijs was voor de jongens van Dokkum met Mient Schregardus, Stijn de Haas en Dirk Boonstra.

In de categorie van de schooljeugd waren er dit jaar 4 meisjesparturen. Janiek Kloostra, Suzanne Allema en Isabella Sijtsma van Niawier waren de duidelijke winnaars en kregen de kransen omgehangen. De 2e prijs was hier voor de meisjes uit Ee met Tineke Borger, Willianke Sipma en Lolkje de Jong.
Bij de schooljongens hadden zich 3 parturen gemeld. Daar ging de 1e prijs naar het tweetal uit Paesens-Moddergat: Wybren de Jong en Jelle Rinse Lei.

Tenslotte de categorie van de oudste jeugd. Hiervoor hadden zich 6 jongensparturen aangemeld, die verdeeld werden in twee poules van 3 parturen. De winnaars van beide poules speelden de finale. De 1e prijs en de kransen gingen naar het drietal van Oosternijkerk: Jelmer Torensma, Jan Bandstra en Rutger Torensma. De 2e prijs was voor het partuur van Ternaard met Germer van der Weg, Sietse van der Weg en Almer Zijlstra.

De uitslagen op een rijtje:

Jongens
1e Oosternijkerk: Jelmer Torensma, Jan Bandstra en Rutger Torensma
2e Ternaard: Germer van der Weg, Sietse van der Weg en Almer Zijlstra

Schooljongens
1e Paesens-Moddergat: Wybren de Jong en Jelle Rinse Lei

Schoolmeisjes:
1e Niawier/ Wetsens: Janiek Kloostra, Suzanna Allema en Isabella Sijtsma
2e Ee: Tinke Borger, Willianke Sipma en Lolkje de Jong

Pupillenjongens:
1e Anjum: Niek Dijkstra, Marten Jan Koree en Kees Sonnema
2e Dokkum: Mient Schregardus, Stijn de Haas en Dirk Boonstra

Pupillenmeisjes
1e Ee 1 : Nynke de Haan en Marrit de Jong
2e Ee 2 : Doutsen Veendorp en Jannieck Wouda
3e Lioessens: Ytsje Aline Westra, Gelbrich van der Leest en Willianne Wijtsma

Welpenjongens
1e Morra: Harke Slagman en Frederik Slagman
2e Ee : Jannard Sipma en Jorrit Wolters