Uitslag jeugd sportdag 13 juli Anjum

17 jul

Jeugdkaatsen Sportdag 2018 te Anjum

Vrijdag de 13e  juli werd vanaf 17.00 uur de sportdag voor de jeugd van de federatie Dongeradeel, ook wel de dorpenpartij genoemd, verkaatst op het ‘Kolkenfjild’ van kaatsvereniging ‘Klaas Thomas’  te Anjum. Voor deze partij hadden zich 70 jeugdkaatsers opgegeven, afkomstig uit tien dorpen. Onder goede weersomstandigheden werd er gestreden om de kransen en de geldprijzen, die beschikbaar gesteld waren door de federatie. 

Er waren 6 categorieën, waarin werd gekaatst.  

Bij de jongste jeugd – de welpen – waren er bij de jongens én de meisjes 4 parturen. 

Bij de jongens ging de 1e prijs naar het partuur Anjum met Niek Dijkstra, Marten Jan Koree en Siebren van der Meulen. De 2e prijs was voor het partuur van Hantum met Remco Wiersma, Yme Hille Postma en Reinder van der Woude.

Bij de meisjes gingen de kransen naar Nes met Marije Keegstra en Hilde Pauzenga.

De 2e prijs was hier voor Lioessens met Ytsje Aline Westra en Willianne Wijtsma.

Bij de pupillenmeisjes waren er 7 parturen. Deze kaatsten met een winnaars – en

verliezersronde. De 1e prijs was voor de meisjes uit Niawier/Wetsens: Suzanne Allema en Isabella Sijtsma. Nummer 2 werd Oosternijkerk met Hester Torensma, Suzanne Torensma en Richtsje Bandstra. De winnaars van de verliezersronde waren de meisjes van Ee 2: Annet Haaksma en Doutsen Veendorp.

In de categorie van de schooljeugd waren er dit jaar 4 jongensparturen. Jelmer Torensma en Jan Bandstra van Oosternijkerk waren de duidelijke winnaars en kregen de kransen omgehangen. De 2e prijs was hier voor Morra/Lioessens met Daniël Wouda, Douwe Dijkstra en Folkert Jelmer Visser.

Tenslotte de categorie van de oudste jeugd. Bij de meisjes ging de finale tussen twee parturen uit Anjum. Eline Koree en Antsje de Vries (Anjum 1) kregen de kransen omgehangen en de 2e prijs was voor Anna Zijlstra, Nynke de Vries en Liese Anke Dijkstra (Anjum 2). Een knappe prestatie in de wetenschap dat dit eigenlijk nog een partuur van schoolmeisjes is. 

De jongens waren met 5 parturen aanwezig en ook hier kreeg Anjum met Gerwin Dijkstra, Bert Zijlstra en Sietse Koree de kransen omgehangen. De 2e prijs was voor Lioessens met Arjen Schregardus, Johan Sipma en Jan Berend Sipma. De winst in de verliezersronde ging tenslotte naar Hantum  met de gebroeders Bauke en Pieter Toren.

De uitslagen op een rijtje:

Meisjes:
1e Anjum 1: Eline Koree en Antsje de Vries
2e Anjun 2: Anna Zijlstra, Nynke de Vries en Liese Anke Dijkstra

Jongens:

1e Anjum: Gerwin Dijkstra, Bert Zijlstra en Setse Koree.
2e Lioessens: Arjen Schregardus, Johan Sipma en Jan Berend Sipma

3e Hantum: Pieter Toren en Bauke Toren

Schooljongens:

1e  Oosternijkerk: Jan Bandstra en Jelmer Torensma

2e Morra/Lioessens: Daniël Wouda, Douwe Dijkstra en Folkert Jelmer Visser

Pupillenmeisjes:
1e Niawier/ Wetsens: Suzanna Allema en Isabella Sijtsma
2e Oosternijkerk: Richtje Bandstra, Hester Torensma en Suzanne Torensma 

3e Ee: Annet Haaksma en Doutsen Veendorp

Welpenmeisjes
1e Nes: Marije Keegstra en Hilde Pauzenga
2e Lioessens: Ytsje Aline Westra en Willianne Wijtsma

Welpenjongens
1e Anjum: Niek Dijkstra, Marten Jan Koree en Siebren van der Meulen

2e Hantum: Remco Wiersma, Yme Hille Postma en Reinder van der Woude