Uitslag sportdag 9 juli

10 jul

Dorpen – Kaats – Clash in Morra

 

Waar de jeugd de avond tevoren al de degens had gekruist, was het op zaterdag 9 juli de beurt aan de senioren. Op de velden van Morra-Lioessens werd de jaarlijkse sportdag of dorpenpartij verkaatst, georganiseerd door de kaatsfederatie Dongeradeel.

Bijna alle dorpen in de gemeente Dongeradeel hadden wel één en sommigen zelfs 2 of 3 vertegenwoordigende parturen afgevaardigd. In totaal streden er 26 parturen om de fel begeerde wisselbekers, kransen en prijzen, welke waren gesponsord door Electro World Talsma uit Dokkum.

In de dames-categorie waren er 8 parturen, die de strijd met elkaar aangingen. Na drie ronden kaatsen bleek het partuur van Ee de sterkste: Froukje Wolters, Metsje Zijlstra en Louise Krol kregen de kransen omgehangen. De 2e prijs was voor Lioessens met Margriet Wijtsma, Gerda Elzinga en Mynke Hoekstra. De verliezersfinale en dus de 3e prijs werd een prooi voor de dames van Holwerd: Berber-Rinskje Ferwerda en de gezusters Amarins en Femke Meindersma.

Bij de heren waren er 18 parturen, die verdeeld waren in 2 klassen. In de B-klas gingen de kransen uiteindelijk naar het partuur van Anjum-1 met Jan Pieter Hovinga, Jelle Visser en Sjoerd Sonnema. De 2e prijs was hier voor Niawier met Lieuwe de Vries, Simon Jan Mol en André Turkstra. De 3e prijs ging naar het partuur van Holwerd met Douwe Wierstra, Hindrik-Jan de Haan en Arnold Zijlstra. Omdat deze klasse 12 parturen kende waren er ook twee prijzen in de verliezersronde. Eerste werd hier Lioessens-1 met Adol Braaksma, Johan Dijkstra en good-old Renze Stiemsma. De 2e prijs was voor Brantgum met Durk Pieter van der Schaaf, Durk-Pieter Hiemstra en Jitse Grijpstra.

Tenslotte de A-klas bij de heren. Er werd fel om de eersten gestreden; de mannen gaven elkaar geen punt cadeau. Toen de kruitdampen waren opgetrokken, bleken de heren van Anjum-1 de besten: Wiebe Wessel Bos, Sip Jaap Bos en Wiebe Dijkstra kregen de kransen en de wisselbeker mee naar huis en doorbroken daarmee de jarenlange hegemonie van Lioessens. De 2e prijs ging hier naar het partuur van Oosternijkerk met Boele Terpstra, Ewald Seepma en Meindert Jansma. De 3e prijs was dan wel voor Lioessens met Auke Boomsma, Gerben Hein Wijtsma en Jelle Jaap Stiemsma.

Na een lange kaatsmiddag, die stralend zonnig begon en eindigde in de stromende regen, bleef het toch nog lang gezellig in kaatscafé ‘De Bûtser’.

 

Dames 2

Dames

Heren