Jeugd uitslag sportdag 8 juli

10 jul

Sportdag jeugd te Anjum

Vrijdag 8 juli werd de jaarlijkse sportdag ,ook wel dorpenpartij, verkaatst in Anjum. Voor deze partij hadden zich 80 kaats(t)ers op gegeven verdeeld over elf dorpen en stad.

Onder wat moeilijke omstandigheden , het waaide namelijk erg hard , werd er prima gekaatst om de waardebonnen beschikbaar gesteld door de sponsor Top1Toys uit Dokkum. In totaal waren er zes categorieën waarin werd gekaatst.

Bij de jongste jeugd ,de welpen, waren er zowel jongens en meisjesparturen en gemengde parturen in totaal waren er zes parturen. Er werd hier gekaatst volgens het Belgisch systeem waarna de nummer 1 en 2 nog een finale moesten kaatsen. Ook moest om de 3e en 4e plaats worden gestreden.De 1e prijs ging hier naar Niawier/Oosternijkerk die de finale won van Peassens/Moddergat. Morra werd hier 3e .

Bij de pupillenjongens waren er maar drie parturen en dezen moesten poulekaatsen.Hier kwam Morra als winnaar uit de bus deze had de andere twee namelijk met ruime cijfers verslagen.

Voor de pupillenmeisjes gelde hetzelfde als bij de pupillenjongens alleen waren hier vier parturen. De pupillenmeisjes moesten dus 3 keer kaatsen en na deze strijd had Anjum de beste papieren en werd winnaar in deze categorie. Nummer twee werd Dokkum.

De schooljongens waren vertegenwoordigd met 6 parturen en ook hier werd het Belgisch systeem gevolgd met aansluitend een finale ,tussen de twee parturen met de meeste eersten, en een semifinale om de 3e en 4e plaats. In deze categorie was er geen kruid opgewassen tegen Ternaard .Zij wonnen dan ook terecht de 1e prijs. De 2e prijs ging Oosternijkerk/Metslawier. De strijd om de 3e prijs of niets werd gewonnen door Hantum/Hantumhuizen.

Bij de schoolmeisjes waren 5 parturen en hier werd gekaatst met een afvalronde.Na de laatste slag in de finale bleek ook in deze categorie Ternaard aan het kortste eind te trekken. Anjum werd verslagen in de finale en werd dus 2e. De 1e prijs in de afvalronde ging naar Morra.

De oudste jeugd ,jongens, waren met 6 parturen vertegenwoordigd.Ook hier werd het Belgisch systeem met een finale en semi-finale toegepast.Na de poule fase was er nogal wat rekenwerk nodig om te bepalen welke parturen verder konden. Er waren namelijk 4 parturen die gelijk eindigden met 18 eersten. Uiteindelijk brachten de tegenpunten in het laatste eerst de doorslag.De finale werd gewonnen door Ee-1 tegen Anjum-1. Anjum-2 ging er met de 3e prijs vandoor ten koste van Ternaard.

Al met al een geslaagde avond met dank aan de sponsor Top1Toys en kaatsvereniging Klaas Thomas uit Anjum.

Uitslagen:

Jongens:

  • 1e Ee-1:Meindert de Jong ,Jelle de Boer
  • 2e Anjum-1:Gerrit Dijkstra ,Sytse Koree

–          3e Anjum-2: Gerwin Dijkstra ,Klaas Johan Koree

Schoolmeisjes:

  • 1e winnaarsronde :Ternaard:Marrit Roorda,Fenna Venema,Janna van der Kooi
  • 2e winnaarsronde :Anjum:Antsje de Vries,Femke Hovinga,Lysanne Koree

–          1e afvalronde : Morra ; Iris Hoekstra,Cristina Spijksma,Petra Feenstra

Schooljongens:

  • 1e Ternaard :Almer Zijlstra,Germer van der Weg, Sietse van der Weg
  • 2e Oosternijkerk/Metslawier :Rutger Torensma,Frans Postmus,Rick Wiersma

–          3e Hantum/Hantumhuizen : Pieter Toren,Simon J.Dijkstra

Pupillenmeisjes:

  • 1e Anjum : Nynke de Vries,Anna Zijlstra,Liese Anke Dijkstra

–          2e Dokkum : Marijke Boonstra,Marit Bakker,Maureen Dijkstra

Pupillenjongens:

–          1e Morra: Douwe Dijkstra,Daniel Wouda,Folkert Jelmer Visser

Welpen jongens/meisjes

  • 1e Niawier/Oosternijkerk : Suzanna Allema,Hester Torensma,Pieter Siebe Cuperus
  • 2e Peassens/Moddergat : Jelle Renze Lei,Kornelis Visser

–          3e Morra : Albert Vogel,Jan W.Cuperus,Jelle J.Dijkstra

8 juli

8 juli 2