Uitslagen Vrije formatie wedstrijd 1/2 juli

10 jul

PAESENS-MODDERGAT – Afgelopen weekend was er voor de federatie  Dongeradeel kaatsen in Paesens-Moddergat. Deze partij werd gesponsord door Land & Zeezicht te Holwerd. Vrijdag om 17.00 uur werd er gekaatst door de A klasse heren en de dames.

Er werd, ondanks het slechte weer, goed gekaatst. Zaterdag 13.00 uur was het de beurt aan de B klasse heren. Hier waren 8 parturen die zich voor deze partij hadden opgegeven. Hier werd gekaatst met winnaars en verliezers ronde. Nadat de laatste bal geslagen was, kon men nog gezellig even nazitten onder het genot van een hapje en een drankje. Al met al een zeer geslaagd weekend.

A klasse heren:
1e prijs: Auke Boomsma                 2e prijs: Germ Hein Wijtsma        3e prijs: Douwe Anema sr
               Wiebe Wessel Bos                           Oane Westra                                 Wierd Baarda
               Sip Jaap Bos                                    Sjouke Hijlkema                            Douwe Anema jr
 
B klasse heren:
 
1e prijs: Stephan Overkempe          2e prijs: Berry Sjoerdsma            3e prijs: André Turkstra
               Gerbren Basteleur                            Sytse Aagjes                                 Oene v/d Woude
               Willem Elzinga                                  Durk Pieter Hiemstra                     Adol Braaksma
 
Dames:
 
1e prijs: Amarins Meindertsma         2e prijs: Metsje Sipma                3e prijs: Margriet Wijtsma
               Femke Meindertsma                          Esther Turkstra                            Gerda Elzinga
               Johanna Bos                                      Gryte Hoekstra                             Mynke Hoekstra