Verslag Jeugd Dorpenpartij Morra-Lioessens

12 jul

Sportdag 2017 jeugd te Morra-Lioessens

Vrijdag 7 juli werd vanaf 17.00 uur de sportdag, ook wel de dorpenpartij genoemd, verkaatst, dit jaar op het kaatsveld van k.v. ‘Warber Bliuwe’ in Morra omdat het kaatsveld van Anjum dit jaar niet kon worden gebruikt. Voor deze partij hadden zich 82 jeugdkaats(t)ers opgegeven, verdeeld over elf dorpen en de stad.

Onder goede kaatsomstandigheden werd er met inzet gestreden om de geldprijzen, die beschikbaar gesteld waren door de kaatsfederatie Dongeradeel. Totaal waren er zeven categorieën, waarin werd gekaatst.

In de categorie van de jongste jeugd – de welpen – waren er bij de jongens 4 en bij de  meisjes 5 parturen.

Bij de jongens ging de 1e prijs naar Morra met Jan Willem Cuperus en Jelle Jan Dijkstra.
De 2e prijs ging naar Dokkum met Mient Schregardus, Dirk Boonstra en Stijn de Haas.
Bij de meisjes gingen de kransen naar Oosternijkerk met Richtsje Bandstra en Antsje Wiersma. De 2e prijs was hier voor Anjum met Femke Bouma en Fiannah Haaima.

Bij de pupillenjongens waren er maar liefst 7 parturen. Ze kaatsten in 2 poules. Hier kwam uiteindelijk Paesens/Moddergat met Wybren de Jong, Jelle Rense Lei en Kornelis Visser als winnaar uit de bus. De 2e prijs ging naar Morra/Lioessens met Albert Vogel, Daniël Wouda en Folkert Jelmer Visser.

Bij de pupillenmeisjes waren er 6 parturen. Deze kaatsten volgens het Belgische systeem met een finale tussen de beste 2 parturen na 3 wedstrijden. Anjum met Anna Zijlstra, Lyanne Iedema en Leann Wijma werd winnaar in deze categorie. Nummer 2 werd Niawier met Suzanne Allema, Isabella Sijtsma en Janiek Kloostra.

In de categorie van de schooljeugd waren er dit jaar slechts 3 jongensparturen. Na een spannende finale  was Oosternijkerk met Rutger Torensma, Jelmer Torensma en Jan Bandstra de winnaar.

Bij de oudste jeugd waren er 4 meisjesparturen. Ternaard won met Marrit Roorda, Fenna Venema en Janna van der Kooi de 1e prijs. De premie was hier voor Morra/Lioessens met Nel Bakker en Christine Spijksma.

De jongens waren met 5 parturen aanwezig en hier kreeg Ternaard met Andries Vlasman en Simon van der Weg de kransen omgehangen. De 2e prijs was voor Metslawier-Oosternijkerk met Dylan Cuperus, Hendrik Willem van der Vorst en Douwe Pieter Kuiper.

Al met al een geslaagde avond met dank aan gastheer kaatsvereniging ‘Warber Bliuwe’ uit Morra-Lioessens.